УКРАЇНА

Золотоколодязька сільська рада  

Добропільського району Донецької області

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _________ року   № _____

с.Золотий Колодязь

 

Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,

на 2020 рік Золотоколодязької сільської

ради Добропільського району Донецької областіКеруючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  

ВИРІШИЛА:

1. Установити з 01.01.2020 по 31.12.2020 року включно на території Золотоколодязької сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Встановити елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості:

- платники податку визначаються пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України;

- об’єкт оподаткування визначається відповідно до пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України;

- база оподаткування визнається пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України;

- пільги зі сплати податку визначаються пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України;

- порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України;

- податковий період встановлюється відповідно до пунктів 266.6 статті 266 Податкового кодексу України;

- строк та порядок сплати податку визначається відповідно до пункту 266.10 статті 266 та пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України;

- строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктом 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

         3. Вважати таким, що втратили чинність рішення сільської ради від 15.12.2015 №УІІ/3-2 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (зі змінами), від 14.06.2018 №УІІ/27-9 «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2019 році».

4. Оприлюднити рішення в регіональній газеті

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціального розвитку села, раціонального використання землі та охорони навколишнього середовища

.

Сільський голова

__________
(підпис)

Т.Б.Сидоренко

МП

 


Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Золотоколодязької сільської ради

від ____ ___________ 20__ р. № ______

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
14 220 8331 Золотоколодязька сільська рада
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  1,0     0,2    
1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  1,0     0,2    
1110.3  Будинки садибного типу  1,0     0,2    
1110.4  Будинки дачні та садові  1,0     0,2    
112  Будинки з двома та більше квартирами
1121  Будинки з двома квартирами5
1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  1,0     0,2    
1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  1,0     0,2    
1122  Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  1,0     0,2    
1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  1,0     0,2    
1122.3  Будинки житлові готельного типу  1,0     0,2    
    1,0     0,2    
113  Гуртожитки5
1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців 1,0     0,2    
1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 1,0     0,2    
1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 1,0     0,2    
1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 1,0     0,2    
1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 1,0     0,2    
1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних5 1,0     0,2    
1130.9  Будинки для колективного проживання інші  1,0     0,2    
          0,2    
12  Будівлі нежитлові
121  Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211  Будівлі готельні
1211.1  Готелі  1,0     0,2    
1211.2  Мотелі  1,0     0,2    
1211.3  Кемпінги  1,0     0,2    
1211.4  Пансіонати  1,0     0,2    
1211.5  Ресторани та бари  1,0     0,2    
1212  Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  1,0     0,2    
1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  1,0     0,2    
1212.3  Центри та будинки відпочинку  1,0     0,2    
1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  1,0     0,2    
122 Будівлі офісні
1220  Будівлі офісні5
1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління5 1,0     0,2    
1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  1,0     0,2    
1220.3  Будівлі органів правосуддя5 1,0     0,2    
1220.4  Будівлі закордонних представництв5 1,0     0,2    
1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  1,0     0,2    
1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  1,0     0,2    
123  Будівлі торговельні
1230  Будівлі торговельні
1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  1,0     0,2    
1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 1,0     0,2    
1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  1,0     0,2    
1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  1,0     0,2    
1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування  1,0     0,2    
1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  1,0     0,2    
1230.9  Будівлі торговельні інші  1,0     0,2    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  1,0     0,2    
1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  1,0     0,2    
1241.3  Будівлі міського електротранспорту  1,0     0,2    
1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  1,0     0,2    
1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі  1,0     0,2    
1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  1,0     0,2    
1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо  1,0     0,2    
1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  1,0     0,2    
1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  1,0     0,2    
1242  Гаражі
1242.1  Гаражі наземні  1,0     0,2    
1242.2  Гаражі підземні  1,0     0,2    
1242.3  Стоянки автомобільні криті  1,0     0,2    
1242.4  Навіси для велосипедів  1,0     0,2    
          0,2    
125  Будівлі промислові та склади
1251  Будівлі промислові5
1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 1,0     0,2    
1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 1,0     0,2    
1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 1,0     0,2    
1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості5 1,0     0,2    
1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості5 1,0     0,2    
1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 1,0     0,2    
1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 1,0     0,2    
1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 1,0     0,2    
1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 1,0     0,2    
1252  Резервуари, силоси та склади
1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  1,0     0,2    
1252.2  Резервуари та ємності інші  1,0     0,2    
1252.3  Силоси для зерна  1,0     0,2    
1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  1,0     0,2    
1252.5  Склади спеціальні товарні  1,0     0,2    
1252.6  Холодильники  1,0     0,2    
1252.7  Складські майданчики  1,0     0,2    
1252.8  Склади універсальні  1,0     0,2    
1252.9  Склади та сховища інші5 1,0     0,2    
126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261  Будівлі для публічних виступів
1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  1,0     0,2    
1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  1,0     0,2    
1261.3  Цирки  1,0     0,2    
1261.4  Казино, ігорні будинки  1,0     0,2    
1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  1,0     0,2    
1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  1,0     0,2    
1262  Музеї та бібліотеки
1262.1  Музеї та художні галереї5 1,0     0,2    
1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 1,0     0,2    
1262.3  Технічні центри  1,0     0,2    
1262.4  Планетарії5 1,0     0,2    
1262.5  Будівлі архівів5 1,0     0,2    
1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 1,0     0,2    
1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  1,0     0,2    
1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  1,0     0,2    
1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 1,0     0,2    
1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 1,0     0,2    
1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 1,0     0,2    
1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 1,0     0,2    
1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  1,0     0,2    
1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 1,0     0,2    
1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 1,0     0,2    
1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 1,0     0,2    
1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 1,0     0,2    
1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 1,0     0,2    
1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 1,0     0,2    
1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 1,0     0,2    
1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 1,0     0,2    
1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 1,0     0,2    
1265  Зали спортивні5
1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  1,0     0,2    
1265.2  Басейни криті для плавання  1,0     0,2    
1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  1,0     0,2    
1265.4  Манежі легкоатлетичні  1,0     0,2    
1265.5  Тири  1,0     0,2    
1265.9  Зали спортивні інші  1,0     0,2    
127  Будівлі нежитлові інші
1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1  Будівлі для тваринництва5 1,0     0,2    
1271.2  Будівлі для птахівництва5 1,0     0,2    
1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 1,0     0,2    
1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 1,0     0,2    
1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 1,0     0,2    
1271.6  Будівлі тепличного господарства5 1,0     0,2    
1271.7  Будівлі рибного господарства5 1,0     0,2    
1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 1,0     0,2    
1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 1,0     0,2    
1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 1,0     0,2    
1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  1,0     0,2    
1272.3  Цвинтарі та крематорії5 1,0     0,2    
1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 1,0     0,2    
1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 1,0     0,2    
1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 1,0     0,2    
1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1  Казарми Збройних Сил5 1,0     0,2    
1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб5 1,0     0,2    
1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 1,0     0,2    
    1,0     0,2    
1274.4  Будівлі лазень та пралень  1,0     0,2    
1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  1,0     0,2    

___________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд
ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

____________________


Додаток 2
до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Золотоколодязької ради

від ____ ___________ 20__ р. № ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно
до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового
кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
14 220 8331 Золотоколодязька сільська рада
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичні особи - громадяни: 1999.9 «Інші будівлі»: господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, що перебувають у власності громадян 100%

Примітка: пільги з податку не застосовуються до об’єкта/ об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовується в підприємницькій діяльності).

Крім цього встановити пільги відповідно до підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, а саме:

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

                                                       _____________________     

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сільської ради«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області»1.Визначення проблеми

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до підпункту 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Виходячи з цього, з метою безумовного виконання законодавства, недопущення суперечливих ситуацій сільська рада повинна прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік Золотоколодязької ради Добропільського району Донецької області»

Проблема, яку пропонується розв’язати – забезпечення додаткових надходжень до бюджету сільської ради шляхом врегулювання справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території сільської ради відповідно до Податкового кодексу України, визначення на законних підставах розміру ставок та пільг із спати відповідного податку.

Причина виникнення проблеми: у зв’язку із збільшенням за останні 3 роки ціни на газ, тверде паливо, на електроенергію, зростання розміру мінімальної заробітної плати, витрати на фінансування об’єктів, які утримуються за рахунок коштів сільської ради, витрати на реалізацію соціальних проектів на території сільської ради. В той же час надходження до загального фонду бюджету сільської ради від сплати місцевих податків і зборів не дає змогу вирішувати в повній мірі всі проблеми на території громади.

Перед сільською радою постає проблема вирішення питання щодо збільшення надходжень до бюджету, шляхом використання своїх повноважень, а саме встановлення нових ставок податку, що будуть діяти на території сільської ради у 2020 році.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування мають щорічно (до 15 липня кожного року) затверджувати рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які будуть діяти лише протягом року на який прийняті.

Оцінка важливості проблеми:

Проблема, яку пропонується вирішити є дуже важливою для сільської громади. Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення.

Згідно з бюджетним законодавством податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є одним з джерел надходжень загального фонду місцевого бюджету, за рахунок якого забезпечуються надання послуг населенню в галузях бюджетної сфери та реалізується ряд соціальних програм села.

Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів.

У разі не прийняття рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік відповідно до ст.12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку, оскільки мінімальний розмір на законодавчому рівні не встановлено, припускається що його розмір дорівнює 0.

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати відповідного податку.

Важливість проблеми при затвердженні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки полягає в тому, щоб поповнити місцевий бюджет та спрямувати отриманні кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сільської ради.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами, що є власниками об’єктів житлової нерухомості та залежить від площі зазначених об’єктів.

За даними звітів бухгалтерії сільської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для яких ставки регулюються за рішенням сільської ради, сплатили до місцевого бюджету у 2018 році 1117.грн., кількість платників суб’єктів господарювання - 2, з яких 2- юридичні особи

Поповнення у 2020 році дохідної частини місцевого бюджету за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки планується в розмірі не менше 1329.грн. (табл.2).

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання, +  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* +  

*- Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100%.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення податку на нерухоме майно не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Проект регуляторного акту спрямований на виконання норм статей 10, 12 та 265 Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- поповнення дохідної частини місцевого бюджету у 2020 році за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в розмірі не менше 1329.грн. (табл.2), що забезпечить належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Вид альтернати Опис альтернативи
Альтернатива 1 (не прийняття регуляторного акту, ставка податку становить 0% )

Альтернативою регулювання є існуюча ситуація. У цьому випадку, відповідно до ст.12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку, оскільки мінімальний розмір на законодавчому рівні не встановлено, припускається що його розмір дорівнює 0)

Це призведе до втрат доходів місцевого бюджету (1329.грн.) та неналежного фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з Податковим Кодексом України)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проекту рішення. Забезпечує сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Так прогнозні надходження до місцевого бюджету від запропонованого регуляторного акту   складуть 1329.грн. (табл.2), забезпечить належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Альтернатива 3 (установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування)

Встановлення максимальних ставок забезпечить надходження до бюджету, але при цьому збільшиться податкове навантаження на платників податку. Вартість 1 кв.м об’єкта оподаткування складатиме 66,38 грн., прогнозні надходження від сплати податку –13289.грн.(данні наведені в таблиці 3).

Юридичні особи (чисельність - 2) порівняно з 2019 роком будуть сплачувати у середньому за 1 кв.м. більше за нежитлову нерухомість на 60,12 грн.,).

Прогнозовані надходження при запровадженні альтернативи від сплати податку юридичними особами складатимуть 13289 тис.грн.,. (табл.3).

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 (не прийняття регуляторного акту) Можливо, покращиться інвестиційна привабливість території через мінімальні ставки податку на нерухоме майно Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку 0%, що призведе до втрат доходів місцевого бюджету та неналежного фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради. Наслідком є недоотримання місцевим бюджетом надходжень на прогнозованому рівні 1329,32.грн .(табл.2)

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з Податковим Кодексом України)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Забезпечує сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Альтернатива 3 (установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування) Прийняття нормативного акта з урахуванням вимог Податкового кодексу. Збільшення надходжень до бюджету сільської ради від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які можливо направити для забезпечення фінансування соціально важливих програми. Прогнозні надходженні до бюджету на 2020 рік – 13289 тис.грн. (табл.3) Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 (не прийняття регуляторного акту) Через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Витрати відсутні для громадян у частині плати податку однак, відсутність можливості додаткового наповнення доходної частині бюджету сільської ради, та відповідно збільшення його видаткової частини для фінансування соціально важливих   програм.

Бюджет сільської ради недоотримає 1329 тис.грн. (табл.2)

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з Податковим Кодексом України)

Альтернатива може бути прийнятною.

Прогноз надходження від сплати податку 1329 тис.грн. (табл.2), що дасть можливість забезпечити сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

За 1 км. м нерухомості, що перебуває у власності громадян, сплачується податок в розмірі 6,26 грн. при ставці 0,15% (табл.1)
Альтернатива 3 (установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування) При прогнозованому надходженні до місцевого бюджету 13289 тис.грн.(табл.3) є можливість збільшення видатків на фінансування соціально важливих програм. Витрати платників податку на його сплату за максимально граничним розміром ставки 1,5%. За 1 кв м. житлової/нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб, сплачується податок у сумі 66,38 грн., що в середньому більше на 60,12 грн. для юр.осіб, грн. у порівнянні з 2019 роком (табл. 4)

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць -   2   2
Питома вага групи у загальній кількості, %     100   Х

Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на нерухоме майно, відмінене від земельної ділянки, сплачується до того місцевого бюджету. На території якого розташовані об’єкти нерухомості, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єкти господарювання, які зареєстровані за межами сільської ради, але мають нерухомість на її території.

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акту)

Унеможливлюється обрахування та сплата податку. Оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки. Через відсутність регулювання, яким визначаються розміри ставок податку на 2020 рік, вигоду отримують 7 суб’єктів господарювання.

Призведе до збільшення доходів платників податку, покращиться інвестиційна привабливість об’єктів нерухомості.

Відсутні витрати в частині сплати податку. У зв’язку з чим відсутність можливості додаткового наповнення доходної частині бюджету сільської ради, та відповідно збільшення його видаткової частини для фінансування соціально важливих програм.

Бюджет сільської ради недоотримає 1329.грн. (табл.2)

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з Податковим Кодексом України)

Альтернатива може бути прийнятною. Прогноз надходження від сплати податку 1329.грн. (табл.2), що забезпечить сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, прямі матеріальні витрати на сплату даного податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозні витрати при сплаті податку для суб’єктів господарювання становлять 1329грн. (табл.2)

Альтернатива 3 (установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування)

Відсутні в частині сплати податку, оскільки збільшується податкове навантаження, розмір ставок податку. Але, при цьому є можливість збільшення видатків для фінансування соціальних програм сільської ради.

Прогнозовані надходження до місцевого бюджету від сплати податку становлять 13289 тис.грн.(табл.3),.

Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання.

Юридичні особи (2 особи) порівняно з 2019 роком будуть у середньому сплачувати за 1 кв.м. житлової/нежитлової нерухомості більше на 60,12 грн., Прогнозовані витрати на сплату податку юридичними особами складе 13,3 тис.грн.,

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення регуляторного впливу

Категорія впливу Відповідь
Так Ні

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

  +
 1. 1.Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;
  +
 1. 2.Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності із органами влади;
  +
 1. 3.Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);
  +
 1. 4.Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;
  +
 1. 5.Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.
  +

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати

Такий наслідок може мати, якщо регуляторна пропозиція:

  +
 1. 1.Обмежує здатність підприємців визначити ціни на товари та послуги;
  +
 1. 2.Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг їх товарів чи послуг;
  +
 1. 3.Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;
  +
 1. 4.Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно з іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).
  +

В.Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції

Такий наслідок може місце, якщо регуляторна пропозиція:

  +
 1. 1.Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;
  +
 1. 2.Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізації, ціни та витрати підприємств;
  +

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідності інформації

Такий наслідок маже мати місце, якщо регуляторна процедура:

  +
 1. 1.Обмежує здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар;
  +
 1. 2.Знижує можливість споживачів внаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;
  +
 1. 3.Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну   для прийняття раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.
  +

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-    цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акту)

1

Податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку, на законодавчому рівні не визначено мінімального розміру ставки, відповідно не нараховується та не сплачується податок.

Наслідком є недоотримання надходжень до місцевого бюджету коштів на прогнозованому рівні в розмірі 1329 грн.(табл.2), що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано з зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на електроенергію тощо. Відсутність надходжень до бюджету призведе до втрат доходів місцевого бюджету та неналежного фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з Податковим Кодексом України)

4

Цілі ухвалення регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки установлюються з повним дотриманням вимог Податкового кодексу.

Прогнозні надходження від запропонованого регулювання в сумі 1329.грн (табл.2), що забезпечить фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Альтернатива 3 (установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування) 2 Збільшується податкове навантаження до громадян та суб’єктів господарювання (2 особи) у зв’язку з збільшенням розміру ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Прогнозні надходження до місцевого бюджету складатимуть 13289,280 тис.грн) збільшення видатків для фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акту)

Вигода для 2-х суб’єктів господарювання, оскільки, ними не сплачуватиметься податок на прогнозованому рівні 1329.грн. (табл.2), а при максимальному розмірі ставки 1,5% мінімальної заробітної плати 13289 тис.грн (табл.3,4)

Недоотримання надходжень коштів до місцевого бюджету від юридичних та фізичних осіб на прогнозованому рівні 1329 грн. (табл.2), при максимальному розмірі ставки 1,5% мінімальної заробітної плати 13289 тис.грн. (табл.3,4)

Зменшення доходної частині місцевого бюджету призведе до зменшення витрат на вирішення соціально-побутових проблем громади та на 100%-ве забезпечення захищених статей місцевого бюджету.

Альтернатива не прийнятна. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді сільської ради, оскільки відсутність надходжень   до місцевого бюджету призведе до

втрати доходів місцевого бюджету та призведе до зменшення витрат на вирішення соціально-побутових проблем громади та на 100%-ве забезпечення захищених статей місцевого бюджету.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з Податковим Кодексом України)

Забезпечується додаткові надходження коштів до місцевого бюджету в сумі 1329.грн. (табл.2), які можливо спрямувати для фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради. Прогнозована сплата податку до місцевого бюджету в сумі 1329.грн. (табл.2).

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 3 (установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування) Прогнозні надходження до бюджету складуть 13289 тис.грн., які забезпечать фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради. Витрати на адміністрування регуляторного акта органами державної влади, максимальне податкове навантаження на платників податку. Прогнозована сплата   в сумі 13289 тис.грн. (табл.3), що на 11,9 тис.грн. більше ніж передбачено альтернативою 2. Збільшується податкове навантаження на платників податку на 13289 тис.грн. (табл. 3)
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акту)

Причина відмови є недоотримання надходжень коштів до місцевого бюджету в розмірі 1329.грн (табл.2) для фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради. Відсутні.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з Податковим Кодексом України)

Альтернатива може бути прийнятною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету на рівні 1329грн. (табл.2), що дасть можливість забезпечити фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Нові зміни та доповнення до чинного законодавства або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру.
Альтернатива 3 (установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування)

Причиною відмови є максимальне податкове навантаження на суб’єктів господарювання, які виникають в наслідок дії регуляторного акта.

Прогнозовані надходження до місцевого 13289 тис.грн. ( (табл.3), які забезпечать фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Нові зміни та доповнення до чинного законодавства або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин.  

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.


Згідно з Податковим кодексом до повноважень сільської ради належить ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Тому, вирішити питання встановлення розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується шляхом прийняття запропонованого рішення сільської ради.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

Для забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області», з метою отримання зауважень та пропозицій буде оприлюднений на стендах адмінбудівлі виконкому сільської ради.

При встановленні податків очікувані вигоди будуть завжди менше ніж витрати на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб’єктів господарювання.

При впроваджені регуляторного акта у 2020 році прогнозується надходження до місцевого бюджет коштів в розмірі 57,4 тис.грн. (табл.2) від 7 суб’єктів господарювання та 39 фізичних осіб, які планується сільською радою направити на фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради

.6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

У зв’язку з тим, що суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10%, здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта обмежений, регуляторний акт буде діяти протягом поточного (2020) бюджетного року починаючі з 01.01.2020 року, оскільки така вимога міститься у статті 12 Податкового кодексу України.

Упровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке здорожчення тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

            Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до місцевого бюджету коштів для виконання заходів, передбачених програмами розвитку.

Визначення показників результативності дії регуляторного акта буде проводитись за допомогою статистичного методу.

Показники результативності даного проекту рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

- кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- нараховано плати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаного з державними регулюванням.

Назва показника 2018 рік Очікувано у 2019 році Прогноз на 2020 рік
Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, од, з них: 2 2 2
-          фізичних осіб, од.      
-          юридичних осіб, од. 2 2 2

Нараховано плати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки*, тис.грн.

з   них:

1,1 1,1* 1,32*
-          фізичних осіб, тис.грн.      
-          юридичних осіб, тис.грн. 1,1 1,25* 1,32*
Розмір часу і коштів, що витрачатимуть суб’єкти господарювання (малого підприємництва), пов’язаними з виконанням вимог акта(год/тис.грн.) 3,9 год./0,4 тис.грн. 3,9 год./0,4 тис.грн. 3,9 год./0,6 тис.грн.**
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання,   пов’язаного з державними регулюванням Високий

*- розмір надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати податку згідно табл.2

**- 3,9 год. – розмір часу з Додатку 4 до Методики проведення аналізу регуляторного акту М-тест (рядок 9, 10, 11,12); 0,6 тис.грн. – розмір коштів з Додатку 4 до Методики проведення аналізу регуляторного акту М-тест (рядок 16).

Проект рішення оприлюднюється на стендах адмінбудівлі виконкому сільської ради. Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

9. Визначення заходів за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відносно регуляторного акта послідовно буде здійснюватись базове та повторне відстеження його результативності. Базове відстеження буде проведено до набрання чинності регуляторного акту (4 квартал 2019 року), повторне відстеження буде здійснено до втрати чинності акта (4 квартал 2020 року).

З огляду на показники результативності, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до місцевого бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з державним регулюванням. З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділіаналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу.

Регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніше як у 10-денний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його.

Сільський голова                                                                       Т.Б.Сидоренко

Таблиця 1

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання за 1 кв.м. житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб

Кваліфікація будівель Розмір ставок податку від мінімальної заробітної плати, установленої на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування, % Вартість 1 кв.м, грн. Відхилення, від 2019 року (+,-)
2019 рік 2020 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5 6
Будівлі житлові, що перебувають у власності
-   Фізичних осіб 0,15 0,15 6,26 6,64 +0,38
-   Юридичних осіб 0,15 0,15 6,26 6,64 +0,38
Будівлі нежитлові, що перебувають у власності:
-   Фізичних осіб 0,15 0,15 6,26 6,64 +0,38
-   Юридичних осіб 0,15 0,15 6,26 6,64 +0,38

Таблиця 2

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органу місцевого самоврядування при впровадженні альтернативи 2

(прийняття регуляторного акта Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік Сергіївської сільської ради Покровського району Донецької області)*

Кваліфікація будівель Розмір ставки від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2020, % Вартість 1 кв. м, грн Розрахункова чисельність на 2020 рік, осіб Розрахункова площа нерухомості**, кв. м. Прямі втрати суб’єктів господарювання на сплату податку/надходження до місцевого бюджету, .грн. (рядок 4 х рядок5 х рядок 6)
1 3 4 5 6 7
Будівлі житлові, що перебувають у власності:          
-   Фізичних осіб          
-   Юридичних осіб 0,15 6,64 - - -
Будівлі нежитлові, що перебувають у власності:          
-   Фізичних осіб          
-   Юридичних осіб 0,15 6,64 2 200,2 1329,32
Всього         1329,32

*- на 01.01.2018 – 3723,0 грн., на 2019 рік - 4173,0 грн. , прогноз на 2020 рік – 4425 грн. ( ст.8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018» від 07.12.2017 №2246-УІІІ, ст.8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019» від 23.11.2018 №2629-УІІІ, проект постановиВерховної Ради України про основні напрямки бюджетної політики на 2018-2020 роки)

**- розрахунок площі визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень 2018 року до вартості 1 кв.м нерухомості за відповідний період

Прогноз нарахувань у 2019 році

  Ставка податку Вартість 1 кв.м. Площа оподаткування, м.кв Кількість платників, од. Надходження до бюджету, грн.
-   Фізичні особи          
-   Юридичні особи 0,2 8,35 561,7 2 1253,25
Всього         1253,25

Таблиця 3

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органу місцевого самоврядування при впровадженні альтернативи 3

(установлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування)*

Кваліфікація будівель Розмір ставки від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2020, % Вартість 1 кв. м, грн.(таблиця 3) Розрахункова чисельність на 2020 рік, осіб Розрахункова площа нерухомості **, кв. м. Прямі втрати суб’єктів господарювання на сплату податку/надходження до місцевого бюджету, грн. (рядок 4 х рядок 6)
1 3 4 5 6 7
Будівлі житлові, що перебувають у власності:          
-   Фізичних осіб 1,5 66,38      
-   Юридичних осіб 1,5 66,38 - - -
Будівлі нежитлові, що перебувають у власності:          
-   Фізичних осіб 1,5 66,38      
-   Юридичних осіб 1,5 66,38 2 200,1 13289,28
Всього         13289,28

*- на 01.01.2018 – 3723,0 грн., на 2019 рік - 4173,0 грн. , прогноз на 2020 рік – 4425 грн. ( ст.8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018» від 07.12.2017 №2246-УІІІ, ст.8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019» від 23.11.2018 №2629-УІІІ, проект постановиВерховної Ради України про основні напрямки бюджетної політики на 2018-2020 роки)

**- розрахунок площі визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень 2018 року до вартості 1 кв.м нерухомості за відповідний період

Таблиця 4

Розрахунок вартості 1 кв.м. об’єкта нерухомості при застосуванні максимальної ставки податку (альтернатива 3)

Кваліфікація будівель/

зональність

Розмір ставки на 2019 рік від мінімальної заробітної плати, установленої на 01.01.2019, % Розмір ставки від мінімальної заробітної плати , установленої на 01.01.2020, % Вартість 1 кв.м., грн. Відхилення, грн.
За розміром ставки 2019 року За максимальним розміром ставки
1 2 3 4 5 6
Будівлі житлові, що перебувають у власності
-   Фізичних осіб          
-   Юридичних осіб          
Будівлі нежитлові, що перебувають у власності
-   Фізичних осіб          
-   Юридичних осіб 015 1,5 6,26 66,38 +60,12
             

Додаток 2 до Методики

проведення аналізу впливу регуляторного акта

Додаток 4

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “02” січня 2019 р. по “30”січня 2019 р.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Телефонні запити 6 Отримання інформації та пропозицій
2 Робочі зустрічі 3 Отримання інформації та пропозицій

Телефонні запити проводились до представників бізнесу, до податкової служби та працівників райдержадміністрації.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: _2 (одиниць), у тому числі малого підприємництва __2__ (одиниць) та мікропідприємництва _-_ (одиниць), ФОП – (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Мінімальний розмір заробітної плати на 01.01.2020 складє 4425,0 грн. (проект постанови Верховної Ради України про основні напрямки бюджетної політики на 2018-2020 роки).

Норми робочого часу на 2019 рік при 40-годинному робочому тижні – 1993 години (лист Міністерства соціальної політики України від 08.08.2018 р. №78/0/206-18)

Прогнозно у погодинному розмірі 4425,0 грн*12./1993 год = 26,66 грн.

Порядко-вий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років*
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

     
2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

     
3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

     
4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

     
5 Інші процедури (сплата податку) 7847,74 7847,74  
6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

7847,74 Х  
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 2
8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

15695,48 Х  
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

16,0

(0,3 год. * 26,66 грн. *2)

16,0  
10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

13,33

(0,5 год. * 26,66 грн. *1)

-  
11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

55,99

(1 год. +0,5 год. + 0,1 год. +0,5 год.) *26,66 грн.*1*1)

55,99  
12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

26,66

(1 ч. *26,66 грн.*1)

26,66  
13 Інші процедури (уточнити)      
14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

111,98 Х  
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 6 6  
16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

671,88 Х  

*- витрати за 5 років не розраховано оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Покровсько-Добропільська об’єднана державна податкова інспекція
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання - - - - -
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: - - - - -
камеральні - - - - -
виїзні - - - - -
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання - - - - -
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - -
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання - - - - -
6. Підготовка звітності за результатами регулювання - - - - -
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): __ - - - - -
Разом за рік Х Х Х Х -
Сумарно за п’ять років** Х Х Х

Х

 

_________ 
   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

     ** - витрати за 5 років не розраховано оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік.

Порядковий номер Назва державного органу Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років*, гривень
       
       
Покровсько-Добропільська об’єднана державна податкова інспекція -  
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва   -  

*- витрати за 5 років не розраховано оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років*
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

15695,48

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

 
2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

671,88

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

 
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

16367,36

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

 
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

 
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

16367,36

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

 

*- витрати за 5 років не розраховано оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік.

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко