проект

                                                              

                                                            У К Р А Ї Н А

                                  ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ДОБРОПІЛЬСЬКОГОРАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                              РІШЕННЯ
                                                      сесії сільської ради

_______ р.№ VІІ/ ____
с. Золотий Колодязь

Про затвердження Положення про
єдиний податокта

встановлення ставок єдиного

податку на 2020 рік на території

Золотоколодязької сільської ради

 

Керуючись статтями 7, 10, 12, 293 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада


ВИРІШИЛА
:

1. Затвердити Положення про єдиний податок на території Золотоколодязької сільської ради (додаток 1).

2. Встановити на території Золотоколодязької сільської ради ставки єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування на 2020 рік , згідно з додатками 2-3

3.Секретарю сільської ради Голубенко Г.О. забезпечити оприлюднення рішення та надати копію до Добропільського відділення ОДПІГУ ДФС у Донецькій області.

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін та комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.Сільський голова                                                        Т.Б.Сидоренко

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення Золотоколодязької
сільскої ради від__________»
VІІ\

  

ПОЛОЖЕННЯ   

   про єдиний податок на території  Золотоколодязької  сільської ради

 

1. Платники податку

Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, форма та порядок видачі якого встановлюються Державною податковою службою України.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої  групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп:

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2. Ставки та порядок обчислення податку

 2.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

2.1.1. Для першої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України у розмірах:

            - 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.

2.1.2. Для другої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України, в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.

2.2. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

            1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Положення;

            2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

            3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Податковому кодексі;

            4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

            5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1 цього Положення відповідно.

2.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір

ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 3. Порядок та строки сплати податку

3.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

3.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

3.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 3.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

3.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

3.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до  абзацу другого пункту 4.1. і пункту 4.5. цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

3.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

3.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації .

4. Податковий (звітний)   період

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.    Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

4.2. Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.  Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна. 

  4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

Сільський голова                                                                                  Т.Б.Сидоренко                         

 

Додаток 2 до рішення сільської ради від      №        


Ставки

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої групи платників єдиного податку

КВЕД Вид діяльності Ставка єдиного податку, % (ставка встановлена у відсотках до розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня податкового (звітного) року)
1 2 3 4
1 13.91 Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням 10
2 13.93 Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів  
3 14.11 Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням 10
4 14.13 Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням 10
5 14.39 Послуги з ремонту трикотажних виробів 10
6 15.12

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

10
7 15.20 Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням 10
8 33.11 Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням 10
9 33.13 Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури 10
10 43.32 Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням 10
11 47.81 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках харчовими продуктами, напоями без тютюну 10
12 47.82 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках; Текстильними виробами, одягом та взуттям 10
13 47.89 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами 10
14 56.29 Інша діяльність із постачання готової їжі 10
15 74.20 Діяльність у сфері фотографії 10
16 82.19 Послуги з виконання фоторобіт 10
17 95.22 Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових. приладів 10
18 95.24 Послуги з ремонту , реставрації та поновлення меблів 10
19 95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10
20 95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; Послуги з ремонту взуття;

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів Послуги з ремонту велосипедів;

Послуги з технічного обслуговування і ремонт музичних інструментів;

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

10
21 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами крами 10
22 97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 10
23   Інші види діяльності 10

Сільський голова


Додаток 2 до рішення сільської ради від_ №_______

Ставки

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців

КВЕД Вид діяльності Ставка єдиного податку, % (ставка встановлена у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати,встановленої на 1 січня податкового (звітного) року)
1 2 3 4
1. 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 20
2. 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 20
3. 01.46 Розведення свиней 20
4. 01.47 Розведення свійської птиці 20
5. 01.49 Розведення інших тварин 20
6. 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 20
7. 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 20
8. 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 20
9. 10.11 Виробництво м'яса 20
10. 10.13 Виробництво м'ясних продуктів 20
11. 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 20
12. 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 20
13. 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 20
14. 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 20
15. 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання 20
16. 10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 20
17. 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 20
18. 10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин 20
19. 14.12 Виробництво робочого одягу 20
20. 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 20
21. 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 20
22. 16.22 Виробництво щитового паркету 20
23. 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 20
24. 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів 3 корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 20
25. 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів 20
26. 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 20
27. 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 20
28. 20.16 Виробництво пластмас у первинних формах 20
29. 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів з пластмас 20
30. 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 20
31. 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 20
32. 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 20
33. 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 20
34. 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 20
35. 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування 20
36. 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у. 20
37. 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 20
38. 31.09 Виробництво інших меблів 20
39. 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 20
40. 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 20
41. 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 20
42. 38.11 Збирання безпечних відходів 20
43. 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування 20
44. 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами 20
45. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20
46. 43.21 Електромонтажні роботи 20
47. 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 20
48. 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 20
49. 43.31 Штукатурні роботи 20
50. 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 20
51. 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 20
52. 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 20
53. 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 20
54. 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
55. 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 20
56. 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 20
57. 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 20
58. 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 20
59. 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 20
60. 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 20
61. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 20
62. 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 20
63. 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 20
64. 47.30 Роздрібна торгівля пальним 20
65. 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 20
66. 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 20
67. 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 20
68. 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 20
69. 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 20
70. 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 20
71. 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 20
72. 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 20
73. 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 20
74. 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 20
75. 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 20
76. 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 20
Тгіс

 

    одягом і взуттям  
77. 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 20
78. 47.91 Роздрібна торгівля що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 20
79. 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 20
80. 53.20 Інша поштова та кур’єрська діяльність 20
81. 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 20
82. 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20
83. 56.29 Постачання інших готових страв 20
84. 62.01 Комп'ютерне програмування 20
85. 62.02 Консультування з питань інформатизації 20
86. 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 20
87. 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 20
88. 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 20
89. 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 20
90. 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 20
91. 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 20
92. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 20
93. 69.10 Діяльність у сфері права 20
94. 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з оподатковування 20
95. 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 20
96. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 20
97. 73.11 Рекламні агентства 20
98. 74.20 Діяльність у сфері фотографії 20
99. 74.30 Надання послуг перекладу 20
100. 75.00 Ветеринарна діяльність 20
101. 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 20
102. 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20
103. 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування і товарів, н.в.і.у. 20
104. 79.11 Діяльність туристичних агентств 20
105. 81.29 Інші види діяльності із прибирання 20
106. 81.30 Надання ландшафтних послуг 20
107. 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 20
108. 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 20
109. 82.92 Пакування 20
110. 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 20
111. 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 20
112. 86.21 Загальна медична практика 20
113. 86.23 Стоматологічна практика 20
114. 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 20
115. 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 20
116. 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 20
117. 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 20
118. 95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 20
119. 95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 20
120. 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20
121. 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 20
122. 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 20
123. 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 20
124. 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 20
125. 96.06 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 20
126. 97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 20
127.   Інші види діяльності 20

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сільський голова                                                                                                     Т.Б.Сидоренко

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва регуляторного органу:Золотоколодязька сільська рада
Назва документа: проект рішення «Про встановлення ставки єдиного податку на території Золотоколодязької сільської ради на 2020 рік ».
Розробник аналізу регуляторного впливу: Золотоколодязька сільська рада

I. Визначення проблеми

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України сільські ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Золотоколодязької сільської єдиного податку на 2020 рік.

Проблемою є те, що в разі не встановлення сільскою радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, що у свою чергу надасть можливість спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сіл ради.

         За даними звітів про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються рішенням сільської ради, сплачують до сільського бюджету 1369256. грн. щорічно.

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни V  
Держава V  
Суб'єкти господарювання, V  
у тому числі суб'єкти малого підприємництва* V  

         З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Зололтоколодязької сільської ради , і пропонується прийняття рішення сільскої ради «Про встановлення ставки єдиного податку на території Золотоколодязької сільскої ради на 2020 рік».II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

*Виконання вимог чинного законодавства.

*Врегулювання правовідносин між Золотоколодязькою сільською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

*Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до сільського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку території сільської ради..

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2019 року діюче на території Золотоколодязької сільської ради рішення про встановлення місцевих податків не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2020 році.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку територіальної громади..

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Відсутні

По закінченню 2019 року діюче на території Золотоколодязької сільської ради рішення про встановлення місцевих податків не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України   єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2020 році.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році   ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Можливе незначне зменшення споживчих цін Відсутні
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році   ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Виділення коштів з сільського бюджету на програми соціально-економічного розвитку території сільської ради.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  0 0 0 25 25
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 100 Х
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками .

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп Відсутні Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Золотоколодязької сільської ради.
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) 1 Рішення про встановлення єдиного податку не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2021 року.
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп 4  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році   ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради

Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Золотоколодязької сільської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання               будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками .

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходжень у місцевий бюджет.

Рішення про встановлення єдиного податку не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Територіальна громада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Рішення про встановлення єдиного податку не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Територіальна громада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку. Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Згідно з Податковим кодексом до повноважень сільської ради належить ухалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Тому ,вирішити питання встановлення розміру ставок єдиного податку ,пропонується шляхом прийняття запропонованого рішення сільської ради.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення ,надані суб’єктами господарювання ,представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

Для забезпечення виконання вимог чинного законодавства України , проекту рішення сільської ради « Про встановлення ставок із сплати єдиного податку на 2020 рік Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області»,з метою отримання зауважень та пропозицій буде оприлюднено на стендах адмінбудівлі виконкому сільської ради.

При встановленні податків очікувані вигоди будуть завжди менше ніж витрати на регулювання,оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат(які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб’єктів господарювання.

При впроваджені регуляторного акта у2020 році прогнозується надходження до місцевого бюджету в розмірі 136925 гр., які планується сільською радою направити на фінансування соціальних програм.         

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

            Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

         Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника Очікуємі 2019 рік Прогнозовані 2020 рік
Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (. грн.) 1369250 1416830
Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (. грн.) 220272 247270
Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол. 25 28
Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.) 62,6 62,6
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Золотоколодязької сільської ради в мережі Інтернет за адресою: zolotoj.in..ua.

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

           

            З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділіаналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

       У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до сільського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Сільський голова                                                              Т.Б.Сидоренко          

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "02" лютого 2019 р. по "25" лютого 2019 р.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1

Круглий стіл

10 Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз'яснення щодо ставок, які пропонується затвердити.    
2 Консультативна зустріч з фахівцями Державної фіскальної служби 3

Уточнення процедур у результаті консультацій:щодо визначення ставок інспектор ДФС повинен виконати такі процедури:

Здійснити контроль за СПД щодо надання декларацій, підготувати звіт за результатами регулювання.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 25 (одиниця), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 25 (одиниця);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  0
5 Інші процедури (уточнити) (сплата податку) 20,0
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
20,0
7 Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  25
8 Сумарно, гривень 500( Сума А)
Оцінка вартості адмістративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 год на тиждень

Середній рівень заробітної плати 4884 грн. та у погодинному розмірі 30,53 грн.

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
0,5*30,53*1 =15,27грн
  Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт

0,5 години

( Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Золотоколодязької сільської ради на офіційному сайті та районному ЗМІ

10 Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
0,1*30,53*1=3,06грн
  Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта Оціночно: Для фізичних осіб-підприємців – 0,1 години.
11 Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(1 +0,2+0,5+0,15)*

30,53*1=56,48грн

  Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначення органу що приймає звіти та місця звітності

Оціночно:1 година.

Знаходження бланку податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного підрозділу фіскальної служби. Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації.

  Витрати часу на заповнення звітних форм

Оціночно:0,2 години.

Визначення ставки податку та заповнення Декларації.

  Витрати часу на передачу звітних форм

Оціночно:0,5 години.

Передача звіту до Державної фіскальної служби.

  Оцінка витрат часу на корегування помилок

Оціночно:0,15 години. Оціночно природний рівень похибок при заповненні декларацій 5% від загальної кількості

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
0
  Витрати часу на забезпечення процесу перевірки Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби
13 Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
74,81
15 Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 25- мікропідприємства
16 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

74,81*25= 1871,25грн – мікропідприємства

( Сума Б) разом 1871,25

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів великого   і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5   30,53грн за год( з розрахунку4884грн. на міс. 0,25  25 95,40
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 0,05  30,53  1 25 38,16
Камеральні          
Виїзні          
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 20 30,53   1 1 610,6
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 30,53   1 1 610,6
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання  - - -
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0,25  30,53   1 25 190,81
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
виклик платника, складання листа
 - - -
Разом за рік Х Х Х Х 1545,57 
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х -

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Показник Рік регулювання
1 Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання 500,0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 1871,25
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 2371,25
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва 1545,57
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 3916,82

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за рік регулювання) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

__Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад______________________________________________
На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за рік, гривень
Заплановане регулювання -
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва -
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва -

 

Сільський голова                                                                                             Т.Б.Сидоренко

 

                                              .