проект

 

                                  

                                                                    У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                            ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                 СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_______ №________

с. Золотий Колодязь

Про затвердження Положення

про порядок та умови надання громадянам разової

грошової допомоги депутатами сільської ради в новій редакції

                   Керуючись ч.2,3,6 ст.30 Закону України “ Про статус депутатів місцевих рад “, ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою надання матеріальної допомоги мешканцям Золотоколодязької сільської ради депутатами сільської ради , сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положенняпро порядок та умови надання громадянам разовоїгрошової допомоги депутатами сільської ради   в новій редакції / додається/

2. Головному бухгалтеру Золотоколодязької сільської ради щорічно, при формуванні бюджету , передбачати кошти на надання матеріальної допомоги мешканцям сільської ради.

3.Рішення сільської ради від 24.06.2016р. № VІІ /9-1 «Про затвердження Положення “Про надання матеріальної допомоги громадянам” вважати таким, що втратило чинність.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку.(Денисова Н.В.) та комісії з питань економічної політики, бюджету , фінансів та цін. ( Гнатик О.п.)

Сільський голова                                                          Т.Б.Сидоренко

                                                                                       Затверджено

рішенням сесії сільської ради

від 16.08.2019 року № VІІ / 47-

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок та умови надання громадянам разової

грошової допомоги депутатами сільської ради

1.Загальні положення

Положення визначає порядок та умови надання депутатами сільської ради разової грошової допомоги громадянам. сільської ради. Грошова допомога (далі - допомога) може надаватись громадянам, які зареєстровані або постійно проживають на території Золотоколодязької сільської ради

2. Мета і основні завдання

Метою та основними завданнями є :

- надання одноразової цільової матеріальної допомоги на лікування малозабезпечених, соціально незахищених громадян, багатодітних сімей, пільгової категорії громадян;

Допомога надається малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, інвалідам), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, опікунам над недієздатними особами, іншим категоріям населення які    тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо).

3. Порядок фінансування.

3.1. Фінансування здійснюється за рахунок надходжень коштів сільського бюджету, вільного залишку. Матеріальна допомоги надається у грошовому вигляді.

3.2. Загальна   сума коштів для   надання допомоги   визначається щорічно сільською радою при прийнятті сільського бюджету або внесенні змін до нього.

3.3.Кожен депутат, для надання матеріальної допомоги громадянам, зазначеним у розділі І має у своєму розпорядженні на рік суму коштів, яка визначається     при формуванні бюджету ради.

3.4. Розмір допомоги встановлюється згідно рішення сільської ради за поданням комісії.

3.5.Під одноразовою матеріальною допомогою, яка надається громадянам за їх особистими зверненнями або за зверненнями членів їх сімей до сільської ради , маються на увазі такі види допомоги:

- грошова допомога одиноким, малозабезпеченим жителям сільської ради, багатодітним сімям для придбання медикаментів.

Розмір допомоги до 2000,00 ( дві тис.) грн;

- грошова допомога жителям сільської ради на випадок оперативного втручання,   на лікування дітей, дітей – інвалідів.

Розмір допомоги 5000,00 /пять тисяч/

- грошова допомога на лікування онкохворим жителям сільської ради.

Розмір допомоги 10.000 (   десять тисяч) грн;

4. Порядок надання грошової матеріальної допомоги

4.1 Допомога може надаватись тільки на підставі письмової заяви громадянина до депутата сільської ради з   проханням   про надання матеріальної допомоги. У заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання, телефон та мотиви звернення.

4.2. До заяви додаються копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінка, на якій відмічено останнє місце реєстрації, акт обстеження матеріально-побутових   умов   проживання, складений депутатами сільської ради та завірений керівником відповідного органу місцевого самоврядування, медична довідка, висновок тощо , про стан здоров'я чи копія посвідчення, де вказана   група   інвалідності   або   копія   довідки   МСВК   про встановлення групи інвалідності, особистий рахунок громадянина в Райфайзен банк « Аваль».

4.3 Депутат сільської ради подає письмове звернення голові сільської ради про надання разової грошової допомоги громадянам, в якому вказує прізвище, ім'я, по батькові цих   громадян,   ідентифікаційний   номер   та   суму   допомоги кожному громадянину.

4.4.   Секретар виконавчого комітету ради здійснює перевірку та комплектацію необхідних документів для отримання громадянами матеріальної допомоги відповідно до п. 4.2. даного Положення. Після цього пакет документів подається на розгляд постійних комісій сільської ради комісії з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку або комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін.

4.5.На основі рекомендацій комісії приймається рішення сільської ради про надання одноразової грошової допомоги.

4.6.Виплату одноразової грошової допомоги громадянам здійснюється бухгалтерією сільської ради на картковий рахунок громадянина – заявника відкритого в відділенні банку.

5. Звітність та контроль

5.1. Головний бухгалтер   сільської ради кожного кварталу надає до постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку та комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін інформацію про використання коштів, передбачених на надання матеріальної допомоги   громадянам.

   Секретар                                                                                               Г.О.Голубенко

                                                                                                     проект

 

                                  

                                              

                                                                 У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                         ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                 СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                           

______ № VІІ/ ____

С. Золотий Колодязь

Про внесення змін та доповнень до рішення
сесії сільської ради”Про Програму економічного
і соціального розвитку Золотоколодязької
сільської ради на 2019 рік”від 18.12.2018р. № УІІ/40 -19

У зв’язку із уточненням змісту та обсягів фінансування Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін сільської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік, затвердженої рішенням сільської ради від 18.12.2018 № VІІ-40/19 , а саме:

1.1. В заходи щодо забезпечення виконання завдань по розділах Програми соціально - економічного розвитку території Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік (додаток 1- 8).

2.Головному бухгалтеру Золотоколодязької сільської ради ( Гріх О.О.) забезпечити фінансування заходів Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019рік з урахуванням внесених до Програми змін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів,бюджету та цін (Гнатик).

Сільський голова                                                         Т.Б.Сидоренко

                                                                                                   проект

 

                                  

                                                                          У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                        ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                    СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________р. №VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47-, та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захистьу населення сільск5ої ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви   Чорній М.В.

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр.. Чорній М.В. із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради

в сумі_______ тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) 

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                   проект

 

                                  

                                                                            У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                      СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________р. №VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47- , та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви Губарець Н.В.

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити Губарець Н.В. із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради

в сумі_____ тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) 

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                   проект

 

                                  

                                                                          У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________р. №VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47- та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви   Кулакевич Ю.В.

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити Кулакевич Ю.В.. із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради

в сумі ____ тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) 

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                   проект

 

                                  

                                                                      У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________р. №VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради , затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47- , та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви   Бичко О.В.

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр..Бичко О.В із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради

в сумі _____тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) 

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                   проект

 

                                  

                                                                          У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                      ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________р. №VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради , затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47- , та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви   Капилової Л.Ю.

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр..Капиловій Л.Ю. із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради

в сумі _____тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) 

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                           проект

 

                                  

                                              

                                                                          У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                 СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                            

________. № VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження розпоряджень сільського голови,
прийнятих у міжсесійний період.

Керуючись ст..42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи повноваження, які надані сільському голові та заслухавши інформацію секретаря сільської ради про розпорядження, прийняті сільським головою в міжсесійний період, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження сільського голови, які були прийняті у міжсесійний період з 24.06.2019 по 16.08.2019 (перелік додається).

Сільський голова                                                                   Т. Б.Сидоренко  

                                                                                                       проект

                                                                                                                                      

                                                                        У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                              ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                      СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_______ № VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

Про перейменування комунальної організації
дошкільного навчального закладу ясла- садок
№ 8 « Зірочка» с. Золотий Колодязь Добропільського
району Донецької області
та затвердження Статуту в новій редакції

         Відповідно до ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування« Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту, на підставі листа відділу освіти Добропільської райдержадміністрації від 08.07.2019 року № 01-19/575, з метою приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до чинного законодавства сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати   комунальну організацію дошкільний навчальний заклад ясла – садок № 8 « Зірочка» с. Золотий Колодязь Добропільського району Донецької області у комунальну організацію заклад дошкільної освіти ясла – садок № 8 « Зірочка» с. Золотий Колодязь,   Добропільского району Донецької області .

2.Затвердити Статут комунальної організації закладу дошкільної освіти ясла – садок № 8 « Зірочка» с. Золотий Колодязь,   Добропільського району Донецької області в новій редакції.

3.Керівнику вищезгаданого закладу освіти зареєструвати нову редакцію Статуту згідно чинного законодавства.

4. головному бухгалтеру сільскої ради Гріх О.О. передбачити кошти на реєстрацію Статуту, придбання штампу та печатки.

5. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку .(Денисова Н.В.)

Сільський голова                                                                         Т.Б.Сидоренко

                                                                                                   проект

                                                                    

                                                                      У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_______ № VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

 

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт історичного комплексу « Берегиня» з благоустроєм прилеглої території в с.Золотий Колодязь,Золотоколодязька сільська рада, Добропільського району Донецької області», від 10.07.2019 року № 05-0251-19 філії ДП « Укрдержбудекспертиза»   у Донецькій області, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

 

  1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту«Капітальний ремонт історичного комплексу « Берегиня» з благоустроєм прилеглої території в с.Золотий Колодязь,Золотоколодязька сільська рада, Добропільського району Донецької області» який має такі показники:

-         Характер будівництва                      -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього,                                  -                   840,000 тис.грн

-         вартість будівельних робіт              -         486,584 тис.грн

-         вартість устаткування                      -          120,171 тис.грн

-         інші витрати                                     -                   233,245 тис.грн

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)

Сільський голова                                                                 Т.Б. Сидоренко

 

                                                         ПРОЕКТ                                                                  

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Від р № VII

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

 

         Керуючись ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв) . ст..12, 122. Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання ТОВ «Агрофірма Каравай» від 09.08.2019р, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ТОВ «Агрофірма Каравай» на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) орієнтовною площею 3,00 га ( ріллі ), з метою подальшої передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (невитрибувані паї ) строком на 7 років або до витребування земельної ділянки власником земельної ділянки (паю), розташованої на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О .А.)

.

Сільський голова                                                                              Т.Б. Сидоренко

                                                                                                               ПРОЕКТ                                 

                                                                                              

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Від        р. № VII

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до рішення сесії  

           сільської ради                                                                                                            

 

Керуючись п 4.4 ст 10 п 12.3, 12.4 ст12 абзацами другим та третім п 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, Земельним кодексом України , п 24.1 ст 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести до рішення сесії сільської ради від 21.05.2019р. № VII/45-7 «Про взяття на тимчасовий облік безхазяйного майна (гідротехнічних споруд) для визначення балансоутримувача, такі зміни:

- земельну ділянку площею 4,37 га на 0,5190 га ( кадастровий номер 1422083300:03:000:0664 )

- земельну ділянку площею 2,05 га (кадастровий номер 1422083300:05:000:0108) на 0.1803 га ( кадастровий номер 1422083300:05:000:0109)

- земельну ділянку площею 8.00 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:1123) на 0.4537 га ( кадастровий номер 1422083300:01:000:1124)

- земельну ділянку площею 0,30 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:1117) на 0,1771 га ( кадастровий номер 1422083300:01:000:1118)

- земельну ділянку площею 1.62 га ( кадастровий номер 1422083300:05:000:0104) на 0,1208 га ( кадастровий номер 1422083300:05:000:0105)

- земельну ділянку площею 2.24 га (кадастровий номер 1422083300:05:000:0106) на 0,1675 га ( кадастровий номер 1422083300:05:000:0107)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.).

Сільський голова                                                                     Т.Б. Сидоренко

 

                                                                                                         ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від             р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

 

         Керуючись ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», п. 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву Васильєва Анатолія Володимировича від 01.08.2019р. № 43, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Васильєву Анатолію Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,6000 га ріллі, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради в межах населеного пункту с. Новотроїцьке

2. Громадянину Васильєву А.В. протягом року забезпечити:

2.1. Розробку та погодження у встановленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у пункті 1 цього рішення земельної ділянки.

2.2. Подання погодженого проекту землеустрою до сільської ради для подальшого розгляду у встановленому законодавством порядку.

3. У разі невиконання вимог пункту 2 цього рішення, вважати його таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.).

Сільський голова                                                                      Т.Б. Сидоренко

 

 
   

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Від .   № VII-

с.Золотий Колодязь

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості)

та передачу у власність

гр. Щербак Валентині Петрівні

        

         Керуючись ст. 5, 11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв),ст. 12,122, 186 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити технічну документаціюіз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянці України Щербак Валентині Петрівнідля ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів.

         2. Передати у власність громадянці Щербак Валентині Петрівні земельні ділянкизагальною площею 3,8472га, в тому числі: земельна ділянка № 1 - площею 2,6917 га ріллі (кадастровий номер 1422083300:05:000:0234), земельна ділянка № 2 - площею 1,1555 га пасовища (кадастровий номер 1422083300:05:000:0235) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з земель колишнього КСП ім. Мічуріна на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів.

         3. Гр. Щербак В.П. зареєструвати право власності згідно вимог чинного законодавства.

         4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                   Т.Б. Сидоренко

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду

Розглянувши клопотання ПРАТ «ВЕСКО» __№2305_ від 01.08.2019_року про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись ст. 12, 93, 122, 123, 124, 125, 134, 207 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 48 Закону України «Про охорону земель» законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» , «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про землеустрій», Золотоколодязька сільська рада ВИРІШИЛА:

1.        Надати ПРАТ «ВЕСКО» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 5,6999 га, кадастровий номер 1422083300:03:000:0252 із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради Добропільського району для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Грузька-1 Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів для подальшої передачі в оренду на термін дії спеціального дозволу на користування надрами (до 30.05.2033)

2. ПРАТ «ВЕСКО» забезпечити:

2.1. Розробку та погодження в установленому законом порядку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього рішення, передбачивши в даному проекті розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва.

2.2. Розробку та подання на затвердження у встановленому законом порядку технічної документації з нормативної грошової оцінки зазначених земельних ділянок.

2.3. Подання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок до сільської ради для затвердження відповідно чинному законодавству.

3. ПРАТ «ВЕСКО» приступати до використання земельних ділянок до одержання правовстановлюючих документів та державної реєстрації заборонено.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                          Т.Б. Сидоренко  

 

                                                                                                             ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду

Розглянувши клопотання ПРАТ «ВЕСКО» __№2159_ від 19.07.2019_року про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись ст. 12, 93, 122, 123, 124, 125, 134, 207 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 48 Закону України «Про охорону земель» законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» , «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про землеустрій», Золотоколодязька сільська рада ВИРІШИЛА:

1.        Надати ПРАТ «ВЕСКО» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 5,7647 га, кадастровий номер 1422083300:03:000:0253 із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради Добропільського району для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Грузька-1 Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів для подальшої передачі в оренду на термін дії спеціального дозволу на користування надрами (до 30.05.2033)

2. ПРАТ «ВЕСКО» забезпечити:

2.1. Розробку та погодження в установленому законом порядку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього рішення, передбачивши в даному проекті розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва.

2.2. Розробку та подання на затвердження у встановленому законом порядку технічної документації з нормативної грошової оцінки зазначених земельних ділянок.

2.3. Подання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок до сільської ради для затвердження відповідно чинному законодавству.

3. ПРАТ «ВЕСКО» приступати до використання земельних ділянок до одержання правовстановлюючих документів та державної реєстрації заборонено.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                          Т.Б. Сидоренко  

 

                                                                                     ПРОЕКТ                                                                

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Від          р № VII /

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

 

         Керуючись ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв) . ст..12, 122. Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву Єфімчук Аллі Антонівні від10.07.2019р, №41. Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Єфімчук Аллі Антонівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) орієнтовною площею 5,68 га в т.ч – 5,68 га ріллі, сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з земель колишнього КСП ім. Мічуріна на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського р-ну , Донецької обл. на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 0114637 зареєстрованого за №5268.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О .А.)

.

Сільський голова                                                                              Т.Б. Сидоренко

 

                                                                                                                             ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про затвердження технічної

документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, яка

надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО»

                            

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського район у Донецької області за межами населеного пункту, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 2,4047 га, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Овчарівська Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населеного пункту кадастровий номер: 1422083300:01:000:1340.

Нормативна грошова оцінка складає 2137056 гривень 89 копійок (два мiльйони сто тридцять сiм тисяч п`ятдесят шiсть гривень 89 копiйок)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                Т.Б. Сидоренко  


ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про затвердження технічної

документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, яка

надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО»

                            

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського район у Донецької області за межами населеного пункту, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 15,1700 га, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Овчарівська Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населеного пункту кадастровий номер: 1422083300:01:000:1341.

Нормативна грошова оцінка складає 1 199 947 гривень 00 копійок (один мiльйон сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот сорок сiм гривень 00 копiйок)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                               Т.Б. Сидоренко  


                                                                                                                            ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про затвердження технічної

документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, яка

надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО»

                            

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського район у Донецької області за межами населеного пункту, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 7,1000 га, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Овчарівська Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населеного пункту кадастровий номер: 1422083300:01:000:1342.

Нормативна грошова оцінка складає 6700 980 гривень 00 копійок (шiсть мiльйонiв сiмсот тисяч дев`ятсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                               Т.Б. Сидоренко  


                                                                                                ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про затвердження технічної

документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, яка

надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО»

                            

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського район у Донецької області за межами населеного пункту, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,4700 га, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Овчарівська Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населеного пункту кадастровий номер: 1422083300:01:000:1343.

Нормативна грошова оцінка складає 422 859 гривень 00 копійок (чотириста двадцять двi тисячi вiсiмсот п`ятдесят дев`ять гривень 00 копiйок)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                               Т.Б. Сидоренко  


                                                                                               ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про затвердження технічної

документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, яка

надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО»

                            

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського район у Донецької області за межами населеного пункту, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 1,3706 га, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Овчарівська Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населеного пункту кадастровий номер: 1422083300:01:000:1344.

Нормативна грошова оцінка складає 1270 820 гривень 32 копійки (один мiльйон двiстi сiмдесят тисяч вiсiмсот двадцять гривень 32 копiйки)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                              Т.Б. Сидоренко  


                                                                                                     ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про затвердження технічної

документації з нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, яка

надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО»

                            

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського район у Донецької області за межами населеного пункту, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 4,8446 га, яка надана в оренду ПРАТ «ВЕСКО» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Овчарівська Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населеного пункту кадастровий номер: 1422083300:01:000:1345.

Нормативна грошова оцінка складає 4438 622 гривні 52 копійки (чотири мiльйони чотириста тридцять вiсiм тисяч шiстсот двадцять двi гривнi 52 копiйки)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                               Т.Б. Сидоренко  

 

                                                                                                               ПРОЕКТ                                                                        

       УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

       ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від ____________ №__________

с. Золотий колодязь

Про прийняття земельних ділянок до земель територіальної громади

(у комунальну власність) Золотоколодязької сільської ради

                            

Розглянувши клопотання ПРАТ «Веско» від 27.06.2019 року про добровільну відмову від права власності на земельну ділянку на користь територіальної громади (у комунальну власність) Золотоколодязької сільської ради, керуючись ст.ст. 12, 140, 142 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти у комунальну власність на користь територіальної громади Золотоколодязької сільської ради земельну ділянку площею 1,0529 га:

- кадастровий номер - 1422083300:01:000:1037, площа - 1,0529 га, номер запису про право власності 19119776;

на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області (за межами населених пунктів).

2. Уповноважити здійснити дії по підписанню та подальшому виконанню угоди про передачу права власності на земельну ділянку сільського голову Сидоренко Т.Б.

3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрові документи та планово-картографічні матеріали.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища

     Сільський голова                                                          Сидоренко Т.Б

 

                                                                                                                                   ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок в оренду

Розглянувши клопотання ПРАТ «ВЕСКО» №1834 від 18.06.2019 року про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись ст. 12, 93, 122, 123, 124, 125, 134, 207 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 48 Закону України «Про охорону земель» законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» , «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про землеустрій», Золотоколодязька сільська рада ВИРІШИЛА:

1.        Надати ПРАТ «ВЕСКО» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

-земельна ділянка № 1 (кадастровий номер 1422083300:01:000:1143), площею 4,0996 га,

-земельна ділянка №2 (кадастровий номер 1422083300:01:000:0674), площею 4,2923 га,

-земельна ділянка №3 (кадастровий номер 1422083300:01:000:0675), площею 4,4796 га,

-земельна ділянка №4 (кадастровий номер 1422083300:01:000:1152), площею 4,5100 га

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради Добропільського району для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Грузька-1 Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів в оренду на термін дії спеціального дозволу на користування надрами (до 30.05.2033 року).

2. ПРАТ «ВЕСКО» забезпечити:

2.1. Розробку та погодження в установленому законом порядку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього рішення, передбачивши в даному проекті розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва.

2.2. Розробку та подання на затвердження у встановленому законом порядку технічної документації з нормативної грошової оцінки зазначених земельних ділянок.

2.3. Подання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок до сільської ради для затвердження відповідно чинному законодавству.

3. ПРАТ «ВЕСКО» приступати до використання земельних ділянок до одержання правовстановлюючих документів та державної реєстрації заборонено.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                           Т.Б. Сидоренко  

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від _________2019 р. № _________

с. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок в оренду

Розглянувши клопотання ПРАТ «ВЕСКО» №1834 від 18.06.2019 року про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись ст. 12, 93, 122, 123, 124, 125, 134, 207 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 48 Закону України «Про охорону земель» законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» , «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про землеустрій», Золотоколодязька сільська рада ВИРІШИЛА:

1.        Надати ПРАТ «ВЕСКО» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

-земельна ділянка № 1 (кадастровий номер 1422083300:01:000:1143), площею 4,0996 га,

-земельна ділянка №2 (кадастровий номер 1422083300:01:000:0674), площею 4,2923 га,

-земельна ділянка №3 (кадастровий номер 1422083300:01:000:0675), площею 4,4796 га,

-земельна ділянка №4 (кадастровий номер 1422083300:01:000:1152), площею 4,5100 га

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради Добропільського району для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Грузька-1 Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів в оренду на термін дії спеціального дозволу на користування надрами (до 30.05.2033 року).

2. ПРАТ «ВЕСКО» забезпечити:

2.1. Розробку та погодження в установленому законом порядку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього рішення, передбачивши в даному проекті розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва.

2.2. Розробку та подання на затвердження у встановленому законом порядку технічної документації з нормативної грошової оцінки зазначених земельних ділянок.

2.3. Подання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок до сільської ради для затвердження відповідно чинному законодавству.

3. ПРАТ «ВЕСКО» приступати до використання земельних ділянок до одержання правовстановлюючих документів та державної реєстрації заборонено.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                           Т.Б. Сидоренко  

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                    ПРОЕКТ                                                                                      

                                                           УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Від        р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про надання згоди на встановлення в натурі (на місцевості) меж території ландшафтного заказника місцевого значення

 

                          

На виконання доручення Адміністрації Президента України від 05.06.2012 року № 03-01/1573, ст. 5 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», враховуючи лист департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації від 14.11.2016 року № 08-4624 «Про створення об’єктів природо-заповідного фонду в Добропільському районі», з метою збереження рослин, що занесені до Червоної книги України та охорони існуючого ландшафту,розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.05.2018 р.№624/5-18. керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. Надати згоду на встановлення в натурі (на місцевості) меж території ландшафтного заказника місцевого значення « Золотий байрак»,оформити його відповідними знаками та інформіційними матеріалами.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                               Т.Б. Сидоренко

 

                                                                        

       УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

       ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від ____________ №__________

с. Золотий колодязь

Про прийняття земельних ділянок до земель територіальної громади

(у комунальну власність) Золотоколодязької сільської ради

                            

Розглянувши клопотання ПРАТ «Дружківське Рудоуправління» від 27.06.2019 року про добровільну відмову від права власності на земельну ділянку на користь територіальної громади (у комунальну власність) Золотоколодязької сільської ради, керуючись ст.ст. 12, 140, 142 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти у комунальну власність на користь територіальної громади Золотоколодязької сільської ради наступні земельні ділянки:

- кадастровий номер - 1422083300:01:000:0856, площа – 6,6243 га, номер запису про право власності 25383274;

- кадастровий номер - 1422083300:01:000:0807, площа – 1,2760 га, номер запису про право власності 25375883

- кадастровий номер - 1422083300:01:000:1051, площа – 2,0000 га, номер запису про право власності 24158723

кадастровий номер - 1422083300:01:000:0251, площа – 5,7400 га, номер запису про право власності 24680728

на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області (за межами населених пунктів).

2. Уповноважити здійснити дії по підписанню та подальшому виконанню угодипро передачу права власності на земельну ділянку сільського голову Сидоренко Т.Б.

3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрові документи та планово-картографічні матеріали.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища

     Сільський голова                                                          Сидоренко Т.Б

 

                                                                                                                                     ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Від           р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на продовження договорів оренди   невитребуваних земельних ділянок

 

Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 11.06.2019р. № 212 про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок (паїв) колишнього КСП «ПЕРЕМОГА» розташованих на території Золотоколодязької сільської ради, керуючись ст. 12, 93, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій»,ст.13 КУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про оренду землі», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Продовжити договори оренди терміном на 10 років (або до моменту витрибуваня їх власником) зі ставкою  оренди 8% (від нормативної грошової оцінки)на земельні ділянки загальною площею - 91.2342га. (ріллі) в тому числі :

- площею 4.6110 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:1154

- площею 5.6683 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0699

- площею 5.1681 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0653

- площею 5.1562 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0656

- площею 5.1096 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0657

- площею 4.3951 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0726

- площею 5.7356 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0685

- площею 5.7356 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0684

- площею 5.7356 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0686

- площею 4.3956 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0659

- площею 4.3956 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0735

- площею 4.6111 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0916

- площею 5.7663 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0769

- площею 5.4782 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0652

- площею 4.4523 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0658

- площею 1.6517 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0683

- площею 4.9180 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0906

- площею 3.8551 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0875

- площею 4.3952 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0655

2.ТОВ «ДАКС» в двомісячний термін перезаключити договори оренди на земельні ділянки (паї) та провести їх Державну регістрацію

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.).

Сільський голова                                   

                                                                     

                                                   У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                      СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_______ № VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

Про внесення змін до складу виконавчого
комітету Золотоколодязької сільської ради

Відповідно до п.3 ст.26, ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції сільського голови , на підставі особистих заяв Нестеренко Г.М. та Тирінової Л.М., Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до складу виконавчого комітету Золотоколодязької сільської ради, а саме:

1.1. Вивести з членів виконавчого комітету Нестеренко Г.М.

1.2. Вивести з членів виконавчого комітету Тирінову Л.М.

           2.   Ввести до членів виконавчого комітету

         2.1.Борисюка Володимира   Олександровича, директора Золотоколодязького сБК.

           2.2.Пархоменко Ольгу Вікторівну, директора   ЗДО № 8 я\с« Зірочка»

         3. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Золотоколодязької сільської ради в кількості 11осіб в новій редакції :

1. Сидоренко Т.Б. – голова виконавчого комітету;

2 .Голубенко Г.О.- секретар виконавчого комітету;

Члени комітету:

1. Акімов О.С;

2. Борисюк В.О.

3.Гришаєв В.М.а

4.Коротач Т.А.;

5.Ляментовська І.С.;

6.Пархоменко О.В.;

7.Сокол В.М.;

8.Солоп О.В.;

9.Троянчук П.Д.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                       проект

                                                                    

                                                   У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_______ № VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

Про внесення змін до штатного розпису

апарату управління Золотоколодязької

сільської ради на 201 9рік.

Керуючись п.23. ст.. 26 , Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», згідно до Постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 »Про упорядкування умов оплати праці робітникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів і інших органів» зі змінами відповідно до постанови КМУ від 19 .06.2019 року, заслухавши  інформацію головного бухгалтера Гріх О.О. про необхідність внесення змін в штатний розпис апарату управління Золотоколодязької сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в штатний розпис апарату управління Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік (затвердженого рішенням Золотоколодязької сільської ради №VII / 40- 15 від 18.12.2018 року «Про затвердження штатного розпису апарату управління Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік «) згідно з додатком до цього рішення та ввести його в дію з 25.06.2019 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики,, бюджету, фінансівта цін .

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                   

                                                                                                       проект

                                                                    

                                                   У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_______ № VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної
документації

 

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом,             « Реконструкція забезпечення електропостачання свердловини
с. Веселе шляхом влаштування   гібридної сонячної станції без зміни зовнішніх   фундаментів» від 13.08.2019 року № 477-19 Д експертної організації ТОВ « Експертиза ЗО « , керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

 

  1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція забезпечення електропостачання свердловини
    с. Веселе шляхом влаштування   гібридної сонячної станції без зміни зовнішніх   фундаментів» який має такі показники:

-         Характер будівництва                      -         реконструкція

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього,                                  -                   1402,138   тис.грн.

-         вартість будівельних робіт              -         1055,792 тис.грн.

-         вартість устаткування                      -           42,952     тис.грн.

-         інші витрати                                     -                     303, 394 тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                                                                                                        проект

                                                              

                                                        УКРАЇНА

                                     ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                   РІШЕННЯ

                                                         СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

_____2019 р. № VІІ / ____
с. Золотий Колодязь

Про преміювання сільського голови

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України 01.03.2006 року № 268 « Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суду та інших органів» зі змінами п. 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно Положення про умови оплати та преміювання сільського голови, працівників апарату сільської ради та робітників,зайнятих обслуговуванням сільської ради затвердженого рішенням сесії сільської ради від 24.06.2016 року за № VІІ / 9-12 , враховуючи виконання сільського бюджету за І –ше півріччя 2019 року та результати роботи по виконанню Програми економічного та соціального розвитку сільської ради на 2019 рік , навантаження та інтенсивність роботи сільського голови, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Преміювати сільського голову в квітні, травні,червні 2019 року у розмірі 200%. посадового окладу.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії сільської ради з питань економічної політики , бюджету, фінансів та цін Гнатик О.П.

Сільський голова                                                                           Т.Б.Сидоренко

                                                   Т.Б. Сидоренко