ПРОЕКТ                                        

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.         VII/

с. Золотий Колодязь

Про прийняття земельних ділянок

до земель запасу комунальної власності.

Розглянувши клопотання ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» №164_ від 06.09.2019_року Про прийняття земельних ділянок до земель запасу комунальної власності для подальшого їх використання за цільовим призначенням, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122, 123 Земельного кодексу України, враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності ( кадастровий номер 1422083300:11:000:0004) площею 3,3200 га та (кадастровий номер 1422083300:11:000:0002) площею 3,5001га, що перебувають в оренді  ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» на підставі договорів оренди землі від 12.11.2015р № б/н та від 13.11.2015р № б/н під розміщення відвалу розкривних порід Кучерів’ярського кар’єру із земель промисловості , транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення та акт прийому передачі рекультивованих земель, затверджений рішенням Золотоколодязької сільської ради від 30.01.2018р №VII/31-8   Золотоколодязька сільська рада ВИРІШИЛА:

Земельні ділянки загальною площею 3,7214 га, у тому числі;

-         земельну ділянку (кадастровий номер 1422083300:11:000:0023) площею 1,9612га

- земельну ділянку (кадастровий номер 1422083300:11:000:0022) площею

     0,3634га                    

   - земельну ділянку (кадастровий номер 1422083300:11:000:0026) площею

     1,0353га

-         земельну ділянку (кадастровий номер 1422083300:11:000:0025) площею 0,3615га

прийняти до земель запасу комунальної власності для подальшого їх використання за цільовим призначенням.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                            Т.Б. Сидоренко  

                                                                                                                ПРОЕКТ                                        

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.         VII/

с. Золотий Колодязь

Про передачу земельних ділянок

   в оренду

Розглянувши клопотання ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» №163_ від 06.09.2019_року Про передачу земельних ділянок в оренду, керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122, 123 Земельного кодексу України, враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності ( кадастровий номер 1422083300:11:000:0004) площею 3,3200 га та (кадастровий номер 1422083300:11:000:0002) площею 3,5001га, що перебувають в оренді  ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» на підставі договорів оренди землі від 12.11.2015р № б/н та від 13.11.2015р № б/н під розміщення відвалу розкривних порід Кучерів’ярського кар’єру із земель промисловості , транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення та акт прийому передачі рекультивованих земель, затверджений рішенням Золотоколодязької сільської ради від 30.01.2018р №VII/31-8   Золотоколодязька сільська рада ВИРІШИЛА:

Земельні ділянки загальною площею 3,0987 га, у тому числі;

-         земельну ділянку (кадастровий номер 1422083300:11:000:0024) площею 0,9954га

передати в оренду ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» під розміщення відвалу розкривних порід Кучерів’ярського кар’єру на строк до 12.11.2025 року

- земельну ділянку (кадастровий номер 1422083300:11:000:0027) площею

   2,1033га                    

передати в оренду ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» під розміщення відвалу розкривних порід Кучерів’ярського кар’єру на строк до 12.11.2025 року

.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                            Т.Б. Сидоренко  

 

                                                                                                                ПРОЕКТ                                        

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.         VII/

с. Золотий Колодязь

Про припинення дії

договорів оренди землі

Розглянувши клопотання ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» №162_ від 06.09.2019_року Про припинення дії договорів оренди землі , керуючись ст. 12, 79-1, 93, 122, 123 Земельного кодексу України, враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності ( кадастровий номер 1422083300:11:000:0004) площею 3,3200 га та (кадастровий номер 1422083300:11:000:0002) площею 3,5001га, що перебувають в оренді  ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» на підставі договорів оренди землі від 12.11.2015р № б/н та від 13.11.2015р № б/н під розміщення відвалу розкривних порід Кучерів’ярського кар’єру із земель промисловості , транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення та акт прийому передачі рекультивованих земель, затверджений рішенням Золотоколодязької сільської ради від 30.01.2018р №VII/31-8      Золотоколодязька сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Припинити дію договорів оренди землі від 12.11.2015р № б/н та від 13.11.2015р № б/н

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                          Т.Б. Сидоренко  

                                                     

 

ПРОЕКТ

 

                                  

                                              

                                                                               У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                    СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                            

______ № VІІ/_________

с. Золотий Колодязь

Про внесення змін та доповнень до рішення
сесії сільської ради”Про Програму економічного
і соціального розвитку Золотоколодязької
сільської ради на 2019 рік”від 18.12.2018р. № УІІ/40 -19

У зв’язку із уточненням змісту та обсягів фінансування Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін сільської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік, затвердженої рішенням сільської ради від 18.12.2018 № VІІ-40/19 , а саме:

1.1. В заходи щодо забезпечення виконання завдань по розділах Програми соціально - економічного розвитку території Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік (додаток 1- 4).

2.Головному бухгалтеру Золотоколодязької сільської ради ( Гріх О.О.) забезпечити фінансування заходів Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019рік з урахуванням внесених до Програми змін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів,бюджету та цін (Гнатик).

Сільський голова                                                               Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                     проект

                                                                     

                                                                              У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                          ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Золотий Колодязь вул.. Шкільна довжиною 670 м . Добропільського району Донецької області», від 27.08.2019 року № 1139-19Е ТОВ « Науково- виробниче підприємство»Міжрегіональна будівельна експертиза» , керуючись п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Золотий Колодязь вул.. Шкільна довжиною 670 м . Добропільського району Донецької області», який має такі показники:

-         Характер будівництва             -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього                        -                   7736,228 тис.грн.

-         вартість будівельних робіт       -         5973.629 тис.грн.

-   вартість устаткування            -           0,000       тис.грн.

-         інші витрати                             -         1762,599   тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                                                                                                               проект

                                                                     

                                                                                У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                               ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Новотроїцьке вул.. Краматорська довжиною 350 м . Добропільського району Донецької області», від 27.08.2019 року № 1140-19Е ТОВ « Науково- виробниче підприємство»Міжрегіональна будівельна експертиза» , керуючись п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту«Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Новотроїцьке вул.. Краматорська довжиною 350 м . Добропільського району Донецької області», який має такі показники:

-         Характер будівництва             -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього                        -                   3057,588 тис.грн.

-         вартість будівельних робіт       -         2290,487 тис.грн.

вартість устаткування                  -         0,000       тис.грн.

-         інші витрати                             -         767.101   тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                                                                                                              проект

                                                                     

                                                                                  У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                            ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                    СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Кучерів Яр вул. Молодіжна довжиною 400 м . Добропільського району Донецької області», від 27.08.2019 року № 1141-19 Е ТОВ « Науково- виробниче підприємство»Міжрегіональна будівельна експертиза» , керуючись п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Кучерів Яр вул. Молодіжна довжиною 400 м . Добропільського району Донецької області», який має такі показники:

-         Характер будівництва             -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього                        -                   4559,732 тис.грн.

-         вартість будівельних робіт       -           3462,082 тис.грн.

вартість устаткування                  -         0,000       тис.грн.

-         інші витрати                             -         1097,650   тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                                                                                                               проект

                                                                     

                                                                                   У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                               ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Кучерів Яр вул.. Садова довжиною 950 м . Добропільського району Донецької області», від 27.08.2019 року № 1142-19Е ТОВ « Науково- виробниче підприємство»Міжрегіональна будівельна експертиза» , керуючись п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Кучерів Яр вул.. Садова довжиною 950 м . Добропільського району Донецької області», який має такі показники:

-         Характер будівництва             -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього                        -                 10338,863 тис.грн.

-         вартість будівельних робіт       -         8013,681 тис.грн.

-         вартість устаткування               -         0,000       тис.грн.

-         інші витрати                             -         2325,182   тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                                                                                                               проект

                                                                     

                                                                             У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                               ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Золотий Колодязь вул..   Гей М.Т. довжиною 600 м . Добропільського району Донецької області», від 27.08.2019 року № 1143-19Е ТОВ « Науково- виробниче підприємство»Міжрегіональна будівельна експертиза» , керуючись п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Золотий Колодязь вул..   Гей М.Т. довжиною 600 м . Добропільського району Донецької області», який має такі показники:

-         Характер будівництва             -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього                        -                   6847,936 тис.грн.

-         вартість будівельних робіт       -         5285,227 тис.грн.

-         вартість устаткування               -         0,000       тис.грн.

-         інші витрати                             -         1562,227     тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                                                                                                               проект

                                                                     

                                                                             У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                            ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Золотий Колодязь вул.. Садова довжиною   1120 м . Добропільського району Донецької області», від 27.08.2019 року № 1144-19Е ТОВ « Науково- виробниче підприємство»Міжрегіональна будівельна експертиза» , керуючись п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Золотий Колодязь вул.. Садова довжиною   1120 м . Добропільського району Донецької області», який має такі показники:

-         Характер будівництва             -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього                        -                 11968,977 тис.грн.

-         вартість будівельних робіт       -         9291,433   тис.грн.

-         вартість устаткування               -         0,000       тис.грн.

-         інші витрати                             -         2677,544   тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                          

                                                                                                               проект

                                                                     

                                                                              У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Веселе вул..Русіянова довжиною 800 м . Добропільського району Донецької області», від 27.08.2019 року № 1145-19Е ТОВ « Науково- виробниче підприємство»Міжрегіональна будівельна експертиза» , керуючись п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Веселе вул..Русіянова довжиною 800 м . Добропільського району Донецької області», який має такі показники:

-         Характер будівництва             -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього                        -                 8639,567 тис.грн.

-         вартість будівельних робіт       -         6720,625 тис.грн.

-         вартість устаткування               -         0,000       тис.грн.

-         інші витрати                             -         1918,942   тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                          

                                                                                                               проект

                                                                     

                                                                           У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                         ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Грузьке вул..Гутника довжиною 440 м . Добропільського району Донецької області», від 27.08.2019 року № 1146-19Е ТОВ « Науково- виробниче підприємство»Міжрегіональна будівельна експертиза» , керуючись п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по с. Грузьке вул..Гутника довжиною 440 м . Добропільського району Донецької області» який має такі показники:

-         Характер будівництва             -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього                        -                   4397,483   тис.грн.

-         вартість будівельних робіт       -           3353,693 тис.грн.

-         вартість устаткування               -         0,000       тис.грн.

-         інші витрати                             -         1043,790   тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                                                                                                               проект

                                                                     

                                                                                 У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.. Миру с. Золотий Колодязь, Золотоколодязька сільська рада, Добропільського району Донецької області», від 28.08.2019 року № 05-03 16 -19 філії ДП « Укрдержбудекспертиза»   у Донецькій області , керуючись п.42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.. Миру с. Золотий Колодязь, Золотоколодязька сільська рада, Добропільського району Донецької області», який має такі показники:

-         Характер будівництва             -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього                        -                  621,080  тис.грн.

-         вартість будівельних робіт       -          449,160 тис.грн.

-         вартість устаткування               -         0,000       тис.грн.

-         інші витрати                             -         171,920    тис.грн.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

                                                                     

                                                                               У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________ № VІІ/ _______

с. Золотий Колодязь

Про внесення змін до штатного розпису

ЗДО я\с № 8 «Зірочка» Золотоколодязької

сільської ради на 201 9рік.

Керуючись п.23. ст.. 26 , Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», згідно до Постанови КМУ № 695 від 10.07.2019 року « Про внесення зміни до постанови КМУ від 11.01.2019 року № 22», заслухавши  інформацію головного бухгалтера Гріх О.О.про необхідність внесення змін до штатного розпису ЗДО я\с № 8 «Зірочка» , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до штатного розпису ЗДО я\с № 8 «Зірочка» Золотоколодязькоїсільської ради (затвердженого рішенням Золотоколодязької сільської ради №VII / 40- 15 від 18.12.2018 року «Про затвердження штатних розписів в Золотоколодязькій сільській раді на 2019 рік»,згідно з додатком до цього рішення та ввести його в дію з 01.09.2019 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, , бюджету, фінансівта цін .

Сільський голова                                                                   Т.Б.Сидоренко

                                                               

 

                                                                                                    ПРОЕКТ                                                                  

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Від         № VII

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

 

         Керуючись ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв) . ст..12, 122. Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву Жукова Григорія Миколайовича від 09.09.2019р, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Жукову Григорію Миколайовичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) орієнтовною площею 0,25 га .для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд за адресою с. Новотроїцьке вул. Зелена буд № 10.Добропільського р-ну , Донецької обл.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О .А.)

.

Сільський голова                                                                               Т.Б. Сидоренко

                                                                                                                                                     ПgПРОЕКТ

 

                                  

                                                                          У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                              

______ № VІІ______

с. Золотий Колодязь

Про затвердження розпоряджень сільського голови,
прийнятих у міжсесійний період.

Керуючись ст..42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи повноваження, які надані сільському голові та заслухавши інформацію секретаря сільської ради про розпорядження, прийняті сільським головою в міжсесійний період, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження сільського голови, які були прийняті у міжсесійний період з 16.08.2019 по 18.09.2019 (перелік додається).

Сільський голова                                                                   Т. Б.Сидоренко  

                                                                                                     ПРОЕКТ

 

                                  

                                              

                                                                           У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                       ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                            

______ № VІІ/_________

с. Золотий Колодязь

Про Програму заходів з відзначення державних

та професійних свят,відзначення осіб, які зробили

вагомий внесок у розвиток села, здійснення
представницьких заходів та
реалізації

культурно-масових заходів на 2019-2020 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 85, 91 Бюджетного Кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму заходів з відзначення державних та професійних свят,відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток села, здійснення представницьких заходів та реалізаціїкультурно-масових заходів на 2019-2020 роки,що додається. (далі- Програма)

2. Головному бухгалтеру сільської ради ( Гріх О.О.) передбачити видатки на 2019-2020 роки на виконання даної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Сільський голова                                                                     Т.Б.Сидоренко

Додаток

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 Рішенням 48 сесії VII скликання

                                                                   Золотоколодязької сільської ради

                                                                           від 18.09.2019 VII/ 48-11        

Програма

заходів з відзначення державнихта професійних свят,відзначення осіб, які зробиливагомий внесок у розвиток села, здійснення представницьких заходів та реалізаціїкультурно-масових заходів на 2019-2020 роки

1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

         Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток територіальної громади Золотоколодязької сільської ради , здійснення представницьких заходів та реалізаціїкультурно-масових заходів на 2019-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України.

В Золотоколодязькій сільській раді відзначаються державні та професійні свята, події державного та місцевого значення, проводяться святкування ювілейних та святкових дат, здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням працівників підприємств, установ, організацій, трудових колективів та інших осіб, які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробили вагомий внесок у розвиток села, а також проводяться інші урочисті, культурно- масові заходи.

Золотоколодязький сільський голова представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм   власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, а також здійснює повноваження щодо судового захисту прав територіальної громади.

Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань з місцевого бюджету.

2. Мета і завдання Програми

Метою Програми є :

1) забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток села, проведення інших урочистих заходів;

2) забезпечення виконання повноважень, щодо представлення територіальної громадиу відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно   від   форм   власності та судового захисту прав територіальної громади;

3) забезпечення проведення культурно – масових заходів на території Золотоколодязької сільської ради.

Основними завданнями Програми є відзначення в Золотоколодязькій сільській раді на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток села, збереження культурного надбання країни,

створення умов для проведення соціально-важливих культурно-мистецьких заходів, сприяння реалізації творчого потенціалу населення в інтересах самореалізації, створення умов для творчої діяльності  в різних сферах суспільного життя .

3. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету Золотоколодязької сільскої ради, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань відповідно до додатку Програми.

4. Заходи щодо реалізації Програми.

1. Відзначення державних свят, визначних подій держави, які визначені актами Президента України, Кабінету Міністрів України, у тому числі, із врученням Почесних грамот Золотоколодязької сільської ради та виконавчого комітету, Подяк Золотоколодязького сільського голови.

Виконавець: виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради,Золотоколодязький сільський голова.

Термін виконання:     постійно.

2. Відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень сільського голови, із врученням Почесних грамот Золотоколодязької сільської ради та виконавчого комітету, Подяк золотоколодязького сільського голови.

Виконавець: виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради, Золотоколодязький сільський голова.

Термін виконання:     постійно.

3. Відзначення ювілейних та святкових дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб, із врученням Почесних грамот Золотоколодязької сільської ради та виконавчого комітету, Подяк Золотоколодязького сільського голови.

Виконавець: виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради Золотоколодязький, сільський голова.

Термін виконання:     постійно.

4. Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги, у тому числі, із врученням Почесних грамот Золотоколодязької сільської ради та виконавчого комітету, Подяк Золотоколодязького сільського голови.

Виконавець: виконавчий комітет сільської рад Золотоколодязької и, сільський го Золотоколодязької лова.

Термін виконання:     постійно.

5. Відзначення професійних свят, які визначені актами Президента України, у тому числі, із врученням Почесних грамот Золотоколодязької сільської ради та виконавчого комітету, Подяк сільського Золотоколодязького голови.

Виконавець: виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради, Ліплявський сільський голова.

Термін виконання:     постійно.

6. Організація проведення офіційних прийомів, зустрічей делегацій,     тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів.

Виконавець: виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради.

Термін виконання:     постійно.

.

7. Виготовлення друкованої продукції, придбання грамот, рамок для подяк, вітальних адрес, конвертів, листівок, запрошень, оплата фотографічних послуг, оплата послуг із внесення тексту в грамоти, оплата

Виконавець: виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради.

Термін виконання:     постійно.

8. Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової, ритуальної продукції та інші видатки.

Виконавець: виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради.

Термін виконання:    постійно.

       10.Реалізація культурно- масових заходів відповідно до планів роботи сБК, затверджених рішенням виконавчого комітету або   розпорядженя сільського голови.

    

Орієнтовний обсяг фінансування Програми заходів з відзначення державнихта професійних свят,відзначення осіб, які зробиливагомий внесок у розвиток села, здійснення представницьких заходів та реалізаціїкультурно-масових заходів на 2019-2020 роки додається.

                              

                                        5. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить належну організацію відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток територіальної громади Золотоколодязької сільської ради , проведення інших урочистих заходів, виконання повноважень, щодо представлення територіальної громадиу відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно   від   форм   власності, а також сприятиме підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів сіл громади, покращанню економічного стану та іміджу села у державі.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься виконавчим комітетом Золотоколодязької сільської ради.

Секретар сільської ради                                                              Г.О.Голубенко


                                                                                    

                                                                                                         Додаток

                                                                                                         до Програми

Орієнтовний обсяг фінансування

Програми

заходів з відзначення державнихта професійних свят,відзначення осіб, які зробиливагомий внесок у розвиток села, здійснення представницьких заходів та реалізаціїкультурно-масових заходів

Строки виконання Назва заходу

Сума

(тис.грн)

Протягом року

Здійснення представницьких та інших заходів, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток   територіальної громади   Золотоколодязької сільської ради.

30,0
Січень

  Організація та проведення заходів до різдвяних свят

2,0

15 лютого

18- 20 лютого

Лютий

   
  Заходи присвячені річниці виведення військ з  Афганістану 1,5
 Відзначити вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 0,5
Організація та проведення  театралізованого народного гуляння           « Колодія  величаймо — весну зустрічаймо!» 2,0
26 квітня  Провести заходи присвячені роковинам Чорнобильської трагедії. 1,5

 8-9 травня

11-травня

Відзначення  Дня пам’яті та примирення   та річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 5,0
Заходи до святкування « Дня матері» 10,0

01 червня

28 червня

остання неділя червня

Відзначення міжнародного Дня захисту дітей. 20,0
 Відзначення Дня Конституції України 3,0
Відзначення Дня молоді 3,0
07 липня  Проведення театралізованого дійства Івана Купала 5,0
23-24 серпня  Проведення урочистостей по відзначенню Дня Державного Прапора  та Дня Незалежності України 15,0

14 жовня

Остання субота жовтня

28 жовтня

Заходи до Дня захисника України, Дня українського козацтва. 10,0

Святкування   Дня села

День визволення України від німецько — фашистських загарбників

30,0

0,5

21 листопада

24 листопада

 Провести заходи до Дня Гідності і Свободи  
Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та 87-88 роковин Голодомору 1932-1933років. 0,5
Грудень  Проведення новорічних заходів. Відкриття Новорічної Ялинки. Придбання новорічних подарунків. 10,0
  Всього  

Розробник: секретар Золотоколодязької
сільської ради                                                                         Г.О.Голубенко

                                                                                                                                       проект

 

                                  

                                                                     У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                      ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_______ № VІІ/ _______

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради , затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47- 3 , та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви   Озерової Т.Є

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр..Озеровій Т.Є. із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради

в сумі ______грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) 

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                       проект

 

                                  

                                                                            У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                    СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_______ № VІІ/ _______

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради , затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47- 3 , та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви   Акімової Н.В.

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр..Акімової Н.В.. із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради

в сумі ______грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) 

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                       проект

 

                                  

                                                                        У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                            ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                    СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_______ № VІІ/ _______

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради , затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47- 3 , та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви   Кравець І.Г.

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр.Кравець І.Г із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради

в сумі ______грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) 

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії сільської ради від

"Про внесення змін та доповнень до рішення сесії сільської ради від 18.12.2018р. №VII/40-20 "Про сільський бюджет на 2019рік"

           Пропонується внести наступні зміни до рішення сесії:

  1. 1.Збільшити видатки за рахунок вільного залишку, який склався станом на 01.01.2019року в сумі 183 947,00 грн., в т.ч.:

           КТПКВМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
           матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
         ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
           сільської рад» - 1 500,00 грн., в т.ч.:

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»-1500,00грн.-сплата за адміністративний збір за проведення змін до установчих документів юридичною особою(зі зміною вулиці);

КТПКВМБ 0111010 "Надання дошкільної освіти" – 110 256,00 грн., в т.ч.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-встановлення системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в дитячому садку (39328,00грн.);встановлення системи блискавозахисту в дитячому садку (45275,00грн.);проведення вогнезахисної обробки деревинних елементів покрівлі будівлі (25053,00грн.);

КТПКВМБ 0114060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» -30345,00 грн., в т. ч.:

                         КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»-30 345,00грн-виготовлення
             сертифікатів(енергетичний-19845,00грн.,на закінчення робіт-10500,00грн.)

КТПКВМБ 0116013 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»- 30710,00грн., в т. ч.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 30710,00грн. –послуги з розроблення документації детальної плану території для відведення земельної ділянки для реконструкції системи електропостачання насосної станції с.Веселе Добропільського району Донецької області (в межах населеного пункту);

КТПКВКМБ 0119150 «Інші дотації з місцевого бюджету» -11136,00грн.,в т. ч.:
КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 11136,00грн.- дотація районному бюджету на виконання делегованих повноважень в галузі медико-санітарної допомоги, а саме на оплату послуг пересувного флюрографа .

           2. Згідно п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України, за результатами аналізу
          доходної частини районного бюджету виникла необхідність внести зміни до
           доходної частини сільського бюджету, а саме:

збільшити по:

             -ККД 13010200«Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
           (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
           деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» на суму
           1546,00грн.
                         та зменшити по:

-ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 1546,00грн.

Головний бухгалтер                                                        О.О.Гріх

 

 

                                                                                      

                                                                  У К Р А Ї Н А

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                 ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               проект                           Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішенням сесії районної ради від 21.12.2018 року №VII-32/7 «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі змінами), сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

         Внести наступні зміни та доповнення в рішення сесії сільської ради від     18.12.2018 №VІI/40-20 «Про бюджет Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік »(зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесії сільської ради від 01.02.2019 №VІI/43-7, 26.03.2019 № VІI/44-2, 21.05.2019 № VІI/45-9), 24.06.2019 № VІІ/46-18, 26.08.2019 № VІІ/47-5:

            1. Викласти пункт 1 в новій редакції:

«1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 26 926224 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 26 794 700 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 131 524 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 32 882 547 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 12 666 717 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 20 215 830 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

 

профіцит за загальним фондом сільського бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 19 952 221 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцитза загальним фондом сільського бюджету у сумі                         4 129 247 гривень, джерелом покриття якого визначити направлення вільного залишку, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцитза спеціальним фондом сільського бюджету у сумі                        20 084 306 гривень, джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів станом на 01.01.2019 в сумі 232 085 гривень та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 19 850 221 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштівмісцевого бюджету у розмірі 20000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.»

         2. Замінити в пункті 2:

Цифри 12 482 770 на 12 666 717цифри.

3. Замінити в пункті 4:

Цифри 25 309 081 на цифри 274 358 358 .

4. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5 в новій редакції (додаються).

         5. Покласти контроль за виконанням даного рішення на постійну діючу комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін (Гнатик О.П.)

Сільський голова   Т.Б.Сидоренко

 

 

1234