ПРОЕКТ

 

                                                                     

                                              

                                                  У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                 СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

__________ № VІІ/ ______

с. Золотий Колодязь

Про підсумки виконання програми

соціально-економічного

розвитку сільської ради

за І півріччя 2019 року

       Заслухавши інформацію сільського голови про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради за 9 місяців 2019 року керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт сільського голови        про виконання програми соціально-економічного  розвитку Золотоколодязької сільської ради за 9 місяців 2019 року взяти до відома.(додаток 1)

2. Затвердити показники виконання плану соціально-економічного розвитку Золотоколодязької сільської за 9 місяців 2019 року (додаток 2).

         3.Виконавчому комітету сільської ради  спрямувати зусилля на забезпечення ефективного виконання фінансових, трудових та природних ресурсів для виконання всіх заходів передбачених Програмою.

        4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

Сільський голова                                                   Т.Б.Сидоренко

                                                                                                        ПРОЕКТ

 

                                              

                                                  У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                           

________ № VІІ/ ____

с. Золотий Колодязь

Про внесення змін та доповнень до рішення
сесії сільської ради”Про Програму економічного
і соціального розвитку Золотоколодязької
сільської ради на 2019 рік”від 18.12.2018р. № УІІ/40 -19

У зв’язку із уточненням змісту та обсягів фінансування Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін сільської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік, затвердженої рішенням сільської ради від 18.12.2018 № VІІ-40/19 , а саме:

1.1. В заходи щодо забезпечення виконання завдань по розділах Програми соціально - економічного розвитку території Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік (додаток 1- 3).

2.Головному бухгалтеру Золотоколодязької сільської ради ( Гріх О.О.) забезпечити фінансування заходів Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019рік з урахуванням внесених до Програми змін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів,бюджету та цін (Гнатик).

Сільський голова                                                               Т.Б.Сидоренко        

                                                                                         ПРОЕКТ

 

                                  

                                                   У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

__________VІІ/ _____

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради   затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47-, та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви Стрелецькис Анастасії Романівни , сільська рада

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр. Стрелецькис Анастасії Романівні із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради

в сумі 2,0 тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) 

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                           СПИСОК

депутатів  Золотоколодязької сільської ради VІІ скликання  присутніх   на 49 позачерговій   сесії сільської ради   29.10.2019 р

1.          Гнатик  Оксана Петрівна                  ___________________

2.          Голубенко Анжела Олександрівна   _________________

3.          Голубенко Галина Олександрівна  _____________________ 

4.          Денисова Наталя Василівна          ____________________

5.          Денисов Сергій Анатолійович     ___________________

 6.          Кулішов Микола Миколайович    ____________________

7.         Ковальова Лариса Анатоліївна     _____________________

8.        Кієнко Світлана Василівна               _____________________

9.          Ляментовський Володимир Петрович__________________

10.        Походенко Олена Анатоліївна            ___________________

11.         Сидоренко Станіслав Ігорович       ______________________

12.         Тугай Юлія Василівна                       _____________________

13.         Чучин Любов Іванівна                    _______________________             

14.          Швець Олександр   Петрович         _____________________

   

Секретар сільської ради                                                               Г.О.Голубенко

                                                                                                                                    ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

______2019 р.№VII /____

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р.№_42__, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська ради

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 4,9180 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0906,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 4,9180 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0906,у тому числі 4,9180 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 131385,03 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державно їреєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 10510,80 (десять тисяч п’ятсот десять грн. 80 коп.) грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                    ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.102019р. №_43, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 4,6111 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0916,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника–Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 4,6111 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0916,у тому числі 4,6111 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 128093,51 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років. Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на таку земельнуділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належновиконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 10247,48 (десять тисяч двісті сорок сім грн. 48 коп.) грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №39, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 4,3951га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0726,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 4,3951 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0726,у тому числі 4,3951 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 125802,52 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на такуземельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, маєпереважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору орендиземлі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 10064,20 (десять тисяч шістдесят чотири грн. 20 коп.)грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на таку земельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                    ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №40, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 4,3956 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0735,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 4,3956 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0735,у тому числі 4,3956 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 125816,83 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору орендиземлі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 10065,35 (десять тисяч шістдесят п’ять грн. 35 коп.) грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнууділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

 

                                                                                 

                                                                                

                                                   У К Р А Ї Н А

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

           

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019р.№VII/

c.Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткової угоди

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від21.10.2019р. №27, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землі від 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 5,4782га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0652,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договору оренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткової угоди»надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначенняплощею 5,4782 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0652,у тому числі 5,4782 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 108020,86 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, якийналежновиконувавобов’язки за умовами договору, маєпереважне право перед іншими особами на укладення договору орендиземлі на новий строк (поновлення договору орендиземлі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 8641,67 (вісім тисяч шістсот сорок одна грн. 67 коп.)грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                          Т.Б.Сидоренко

           

                                                                                                                                     ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

 

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткової угоди

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №28, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договору оренди землі від 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 5,1681га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0653,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткової угоди» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,1681 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0653,у тому числі 5,1681 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 101906,21 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, якийналежновиконувавобов’язки за умовами договору, маєпереважне право перед іншими особами на укладення договору орендиземлі на новий строк (поновлення договору орендиземлі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить8152,50 (вісім тисяч сто п’ятдесят дві грн. 50 коп.)грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на таку земельну ділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                          Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                     ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №_44, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договору оренди землі від 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 4,6110 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:1154,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод»надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 4,6110 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:1154,у тому числі 4,6110 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 109034,99 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, якийналежновиконувавобов’язки за умовами договору, маєпереважне право перед іншими особами на укладення договору орендиземлі на новий строк (поновлення договору орендиземлі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 8722,80(вісім тисяч сімсот двадцять дві грн. 80 коп.)грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на таку земельну ділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткової угоди

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від _21.10.2019р. №_29__, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договору оренди землі від 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 4,3952га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0655,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткової угоди» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 4,3952 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0655,у тому числі 4,3952 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 101142,43 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, якийналежновиконувавобов’язки за умовами договору, маєпереважне право перед іншими особами на укладення договору орендиземлі на новий строк (поновлення договору орендиземлі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 8091,39 (вісім тисяч дев’яносто одна грн. 39коп.)грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на таку земельну ділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                       Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                    ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткової угоди

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.102019р. №30, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 5,1562га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0656,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткової угоди»надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,1562 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0656,у тому числі 5,1562 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 123759,22 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на такуземельнуділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору орендиземлі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить9900,74 (дев’ять тисяч дев’ятсот грн. 74 коп.)грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткової угоди

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №31, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 5,1096 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0657,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткової угоди»надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,1096 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0657,у тому числі 5,1096 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 127879,41 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років. Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору орендиземлі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 1023.35 (десять тисяч двісті тридцять грн. 35 коп.) грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                            

                                                                                                    

                                                                                                                                     ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткової угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №32___, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 4,4523га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0658,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткової угоди» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 4,4523 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0658,у тому числі 4,4523 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 122726,39 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років .Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 9818,11 (дев’ять тисяч вісімсот вісімнадцять грн. 11 коп.)грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                    ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткової угоди

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р.№_33, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 4,3956 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0659,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткової угоди»надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 4,3956 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0659,у тому числі 4,3956 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 125816,83 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на такуземельнуділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 10065,35 (десять тисяч шістдесят п’ять грн. 35 коп.) грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №41, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 3,8551 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0875,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначенняплощею 3,8551 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0875,у тому числі 3,8551 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 137319,35 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років .Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 10985,55 (десять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять грн. 55 коп.) грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткової угоди

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №34___, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 1,6517 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0683,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткової угоди»надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1,6517 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0683,у тому числі 1,6517 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 20149,32 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на такуземельнуділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору орендиземлі на новий строк (поновлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 1611,94 (одна тисяча шістсот одинадцять грн. 94 коп.)грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова       

                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ                                                                  

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від21.10.2019р. №35, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 5,7356 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0684,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,7356 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0684,у тому числі 5,7356 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 95963,90 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років .Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 7677,11 (сім тисяч шістсот сімдесят сім грн. 11 коп.) грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                                   Т.Б.Сидоренко                                                                                                                                    ПРОЕКТ                                                                  

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №36, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 5,7356 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0685,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул. Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,7356 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0685,у тому числі 5,7356 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 98127,07 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років. Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 7850,16 (сім тисяч вісімсот п’ятдесят грн. 16 коп.) грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                         ПРОЕКТ          

                                          

                                                                                                      

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №_37, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 5,7356 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0686,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,7356 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0686,у тому числі 5,7356 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 87024,75 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років.Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (по новлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 6961,98 (шість тисяч дев’ятсот шістдесят одна грн. 98 коп.)грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                     ПРОЕКТ     

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про внесення змін до договору

оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС»

шляхом укладання додаткових угод

         Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС» від 21.10.2019р. №38, з метою приведення договору оренди землі невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтями 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельнихділяноквласникамземельнихчасток (паїв)» (із змінами), Законом України «Про оренду землі», частиною 2 статті 512, статтею 513 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Внести до договоруоренди землівід 23 грудня 2014 року невитребуваної земельної частки (паю) колишнього КСП «Перемога», розташованої на території Золотоколодязької сільської ради за межами населених пунктів,площею 5,6683 га, з кадастровим номером 1422083300:01:000:0699,укладеного між Добропільською районною державною адміністрацією та ТОВ «ДАКС»(далі – договір) наступні зміни:

1.1. На підставі статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами) в Преамбулі договору замінити сторону Орендодавця – Добропільську районну державну адміністрацію на правонаступника – Орендодавця – Золотоколодязьку сільську раду Добропільського району Донецької області (ЕДРПОУ 0434315, Донецька обл., Добропільський район, с. Золотий Колодязь, вул.Миру, 28а).

1.2. Викласти абзац перший Преамбули договору в наступній редакції:

«Орендодавець – Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (із змінами), в собі Золотоколодязького сільського голови Сидоренко Тетяни Борисівни».

1.3. Продовжити термін дії договоруоренди земліневитребуваної земельної частки (паю) до моменту витребування її власником, але не більше ніж на 10 років.

1.4. Викласти пункт 1 договору в наступній редакції:

«1. Орендодавець на підставі рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від _______ №_____ «Про внесення змін до договору оренди землі, укладеного з ТОВ «ДАКС» шляхом укладання додаткових угод» надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,6683 га з кадастровим номером 1422083300:01:000:0699,у тому числі 5,6683 га - рілля (невитребуваний пай), яка знаходиться на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів».

1.5. Викласти пункт 5 в наступній редакції:

«5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на момент укладання додаткової угоди становить 137007,54 грн. (з коефіцієнтом 1)».

1.6. Викласти пункт 8 в наступній редакції:

«8. Договір укладено до моменту витребування його власником земельної ділянки, але не більше ніж на 10 років. Цей Договір припиняє свою дію в результаті витребування власником земельної частки (паю) з дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

По закінченню строку дії договору, в разі не витребування власником земельної ділянки частки (паю) орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, маєпереважне право перед іншими особами на укладення договору орендиземлі на новий строк (поновлення договору оренди землі).У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію».

1.7. Викласти пункт 9 в наступній редакції:

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 10960,60 (десять тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 60 коп.) грн. на рік».

1.8. Викласти пункт 11 в наступній редакції:

«11. «Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок місцевого бюджету Золотоколодязької сільської ради, відкритий в Державній казначейській службі України, код платежу 18010600, р/р 33218812005230, МФО 899998, ЄДРПОУ 37755456, починаючи з місяця державної реєстрації додаткової угоди, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяцем, а по завершенню календарного року – не пізніше 25 грудня поточного року».

1.9. Викласти пункт 12 в наступній редакції:

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом».

1.10. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016№ 843.

1.11. Викласти абзац 4 пункту 30 в наступній редакції:

«у 5 – денний строк подати копію цієї Додаткової угоди Добропільській державній податковій інспекції Покровсько – Добропільського управління ДФС у Донецькій області».

1.12.Пункт 36 доповнити абзацом наступного змісту:

«витребування власником земельної частки (паю) з дня державноїреєстрації права власності на такуземельнуділянку».

2. Уповноважити Золотоколодязького сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну в установленому порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання додаткових угод про внесення змін до договорів оренди, зазначених в п.1 рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАКС» (Калашник):

1) забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди;

2) здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землівід 23 грудня 2014 року відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в двомісячний строк.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019 №VII/47-21 «Про надання дозволу на продовження договорів оренди невитребуваних земельних ділянок».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко).

Сільський голова                                                                Т.Б.Сидоренко

                                                                                           ПРОЕКТ

                                                                    

                                                   У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                      СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_________ № VІІ/ 49_________

с. Золотий Колодязь

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації

 

         Згідно п.4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, враховуючи експертний звіт від 08.10.2019 року № 491-19Д експертної організації ТОВ « Експериза ЗО», щодо розгляду   проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт приміщень будівлі будинку культури, вул.. Патріотична, 25 «В» с. Золотий Колодязь, Добропільського району Донецької області» ,керуючись п.42 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

 

  1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту«Капітальний ремонт приміщень будівлі будинку культури, вул.. Патріотична, 25 «В» с. Золотий Колодязь, Добропільського району Донецької області», який має такі показники:

-         Вид будівництва                     -          капітальний ремонт

-         Загальна кошторисна вартість

будівництва, всього,                                  -                   4615,298 тис.грн

-         вартість будівельних робіт              -         3661,908 тис.грн

-         вартість устаткування                      -                        -

-         інші витрати                                     -                   953,390 тис.грн

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін (Гнатик О.П.)


Сільський голова                                                            Т.Б. Сидоренко

ПРОЕКТ

 

                                  

 

                                                 У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                  СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                            

 

______ № VІІ______

с. Золотий Колодязь

Про затвердження розпоряджень сільського голови,
прийнятих у міжсесійний період.

Керуючись ст..42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи повноваження, які надані сільському голові та заслухавши інформацію секретаря сільської ради про розпорядження, прийняті сільським головою в міжсесійний період, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження сільського голови, які були прийняті у міжсесійний період з 16.08.2019 по 18.09.2019 (перелік додається).

Сільський голова                                                                   Т. Б.Сидоренко

                                                       ПРОЕКТ

                                          

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019.№VII /

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на укладення договорів оренди   невитребуваних земельних ділянок

 

Розглянувши клопотання ТОВ «ДАКС». № 02/10-2019 про надання дозволу на укладення договорів оренди невитребуваних земельних ділянок (паїв) колишнього КСП «ПЕРЕМОГА» розташованих на території Золотоколодязької сільської ради, керуючись ст. 12, 93, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій»,ст.13 КУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про оренду землі», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Укласти договори оренди терміном на 10 років (або до моменту витрибуваня їх власником) зі ставкою  оренди 8% (від нормативної грошової оцінки)на земельні ділянки загальною площею – 9,2147га. (ріллі) в тому числі :

- площею 4.4353 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0662

- площею 2,1781 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:1153

- площею 2,6013 га (кадастровий номер 1422083300:01:000:0663

2.ТОВ «ДАКС» в термін передбачений законом укласти договори оренди на земельні ділянки (паї) та провести їх Державну регістрацію

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.).

Сільський голова                                                                                      Т.Б. Сидоренко

                                                                                                                   ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

___.2019 р. № ________

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розроблення

робочого проекту землеустрою

щодо рекультивації земельних ділянок

         Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 166, 186 Земельного кодексу України, статтею 52 Закону України «Про охорону земель», статтею 54 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання ПРАТ «ВЕСКО» від 23.05.2019 року № 1534 «Про надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельних ділянок», враховуючи рекомендацію постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Золотоколодязька сільська рада, -

ВИРІШИЛА:

  1. Надати дозвіл ПРАТ «ВЕСКО» на розроблення робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки 1422083300:03:000:0253 площею 5,7647 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Грузька – 1 Андріївського родовища вогнетривких глин), яка розташована на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів та передбачена до надання в оренду ПРАТ «ВЕСКО».
  2. ПРАТ «ВЕСКО» забезпечити розробку та затвердження робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельних ділянок в установленому законом порядком.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                Т.Б. Сидоренко


                                                                                           ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

___.___.2019 р. № ________

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розроблення

робочого проекту землеустрою

щодо рекультивації земельних ділянок

         Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 166, 186 Земельного кодексу України, статтею 52 Закону України «Про охорону земель», статтею 54 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання ПРАТ «ВЕСКО» від 23.05.2019 року № 1534 «Про надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельних ділянок», враховуючи рекомендацію постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Золотоколодязька сільська рада, -

ВИРІШИЛА:

  1. Надати дозвіл ПРАТ «ВЕСКО» на розроблення робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки 1422083300:03:000:0252 площею 5,6999 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Грузька – 1 Андріївського родовища вогнетривких глин), яка розташована на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів та передбачена до надання в оренду ПРАТ «ВЕСКО».
  2. ПРАТ «ВЕСКО» забезпечити розробку та затвердження робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельних ділянок в установленому законом порядком.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                   Т.Б. Сидоренко

 

 

 

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під грунтовими дорогами на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області  

         Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель під грунтовими дорогами Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області, керуючись ст. 12, 209 Земельного кодексу України, п.7 розділу VII«Прикінцеві положення» Законом України «Про землеустрій», Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель під грунтовими дорогами Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області.

           Загальній площа земель під грунтовими дорогами на території Золотоколодязької сільської ради складає 3,4379 га, з них:

             -3,4379га земель комунальної власності.

  1. Управлінню Держгеокадастру у Доьропільському районі Донецької області (Бєліков М.М.) внести відповідні зміни до земельно-облікової документації району.

3. Координацію дії по виконаннюцього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.).

Голова сільської ради                                                                 Т.Б. Сидоренко

 

 

 

 

                                           ПРОЕКТ                                  

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р. № VII/

с.Золотий Колодязь

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва.

        

         Керуючись ст. 5, 11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв),ст. 12,122, 186 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Агрофірма КАРАВАЙ» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (невитрибуваний пай) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів.

         2. Передати у оренду ТОВ «Агрофірма КАРАВАЙ» земельну ділянку загальною площею 2,5965га, в тому числі 2,5965 га ріллі (кадастровий номер 1422083300:10:000:0927) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 ( сім) років.

         3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища ( Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                          Т.Б. Сидоренко