ПРОЕКТ

 

           У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                          

________ № VІІ/ ____

с. Золотий Колодязь

Про внесення змін та доповнень до рішення
сесії сільської ради” Про Програму економічного
і соціального розвитку Золотоколодязької
сільської ради на 2019 рік”від 18.12.2018р. № УІІ/40 -19

У зв’язку із уточненням змісту та обсягів фінансування Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань економічної діяльності, фінансів, бюджету та цін сільської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік, затвердженої рішенням сільської ради від 18.12.2018 № VІІ /40-19 , а саме:

1.1. В заходи щодо забезпечення виконання завдань по розділах Програми соціально - економічного розвитку території Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік (додаток 1- 3).

2.Головному бухгалтеру Золотоколодязької сільської ради ( Гріх О.О.) забезпечити фінансування заходів Програми соціально - економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2019 рік з урахуванням внесених до Програми змін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної діяльності, фінансів,бюджету та цін (Гнатик О.П.).

Сільський голова                                                               Т.Б.Сидоренко        

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

 

                                  

                                              

                                                  У К Р А Ї Н А                  

                            ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                             

________ № VІІ/ ____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів Золотоколодязької сільської
на 2020 рік

Відповідно ст. 25,26 ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зміни від 15.03.2016 р.) «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження регуляторного акту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 №634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо вдосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», з метою приведення проектів регуляторних актів у відповідність із принципами державної регуляторної політики,Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік (додається).

2.Діловоду ради (Демидова І.І.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради та районній газеті « Новий шлях»

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на спеціаліста   2 категорії сільської ради Лазебник А.Л. , контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) , з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища ( Походенко О.А.)

Сільський голова                                                         Т.Б.Сидоренко

Додаток
до рішення сільської ради
від 27.11.2019 року

                                                                                                               № VІІ \ 50-

ПЛАН  

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів   Золотоколодязької сільської ради на 2020 рік

№ з/п Визначення виду проекту регуляторного акта Назва проекту регуляторного акта Цілі прийняття регуляторного акта Строки підготовки проектів регуляторних актів Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів
1.

Проект рішення сесії

« Про встановлення ставок та   пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік «

Збільшення дохідної

частини бюджету

сільської ради

ІІ квартал

2020 року

Виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради

Постійна комісія   сільської ради з питань економічної   політики, бюджету, фінансів   та цін сільської ради( Гнатик О.П

2.

Проект рішення сесії

« Про встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на 2020 рік

Збільшення дохідної

частини бюджету

сільської ради

ІІ квартал

2020 року

Виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради

Постійна комісія сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та   цін сільської ради( Гнатик О.П

3.

Проект рішення сесії

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

Збільшення дохідної

частини бюджету

сільської ради

ІІ квартал

2020 року

Виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради

Постійна комісія сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та   цін сільської ради( Гнатик О.П

4.

Проект рішення сесії

 «Про встановлення  єдиного податку на 2020 рік» 

Збільшення дохідної

частини бюджету

сільської ради

ІІ квартал

2020 року

Виконавчий комітет Золотоколодязької сільської ради

Постійна комісія сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та   цін сільської ради( Гнатик О.П

Секретар сільської ради                                                                           Г.О.Голубенко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ

 

                                  

 

                                                  У К Р А Ї Н А                  

                          ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                            


Про затвердження Статуту комунальної організації
дошкільного навчального закладу ясла- садок
№ 8 « Зірочка» с. Золотий Колодязь Добропільського
району Донецької області в новій редакції

         Відповідно до ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування« Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту, на підставі листа відділу освіти Добропільської райдержадміністрації від 08.07.2019 року № 01-19/575, з метою приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до чинного законодавства сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Статут комунальної організації закладу дошкільної освіти ясла – садок № 8 « Зірочка» с. Золотий Колодязь,   Добропільського району Донецької області в новій редакції.

2.Керівнику вищезгаданого закладу освіти зареєструвати нову редакцію Статуту згідно чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань соціально- економічного розвитку, молодіжної політики,сім та спорту ( Тугай Ю.В.)

Сільський голова                                                                         Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                     ПРОЕКТ

 

                                  

                                              

                                                  У К Р А Ї Н А                  

                                ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                              ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                             

________ № VІІ/ ____

с. Золотий Колодязь

Про присвоєння сільському голові
чергового рангу посадової особи
органів місцевого самоврядування

Керуючись статтями 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 25,26 ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань економічної політики , бюджету, фінансів та цін,Золотоколодязька сільська рада     

                                     
ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти голові Золотоколодязької сільської ради Сидоренко Т.Б . черговий 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад .

2. Головному бухгалтеру сільської ради Гріх О.О.провести нарахування за ранг з 11.11.2019 року відповідно до додатку № 54 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 ”Про впорядкування структури умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики , бюджету, фінансів та цін ( Гнатик О.П.)

Сільський голова                                                         Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ

 

                                  

 

 

                                                  У К Р А Ї Н А                  

                          ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                  СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                                            

 

__________ № VІІ/____

с. Золотий Колодязь

Про затвердження розпоряджень сільського голови,
прийнятих у міжсесійний період.

Керуючись ст..42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи повноваження, які надані сільському голові та заслухавши інформацію секретаря сільської ради про розпорядження, прийняті сільським головою в міжсесійний період,Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження сільського голови, які були прийняті у міжсесійний період з 29.10.2019 по 27.11.2019 (перелік додається).

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності ,законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                   Т. Б.Сидоренко

Додаток

до рішення сільської ради

від   27.11.2019 року

VІІ / 50 -_____

ПЕРЕЛІК

розпоряджень сільського голови, прийнятих між сорок девятою та пятдесятою сесіями сьомого скликання сільської ради

Розпорядження сільського голови з основної діяльності:

№п/п Назва розпорядження Дата прийняття

розпорядження

1. Про   створення тимчасових робочих місць 01.11.2019 27
2. Про скликання позачергової сесії Золотоколодязької сільської ради 22.11.2019 26
       

Розпорядження сільського голови з особового складу :

№п/п Назва розпорядження Дата прийняття

розпорядження

1. Про звільнення робітників з благоустрою, які були залучені до громадських робіт 31.10.2019 № 58- ос
2. Про кадри 04.11.2019 № 59-ос
3. Про кадри 04.11.2019 № 60-ос
4. Про виплату щорічної грошової винагороди 04.11.2019 № 61-ос
5. Про надання матеріальної допомоги 05.11.2019 № 62-ос
6. Про присвоєння чергового рангу   посадової особи секретарю Золотоколодязької сільської ради Голубенко Г.О. 11.11.2019 № 63-ос
4. Про преміювання 22.11.2019 № 64 –ос
       

01-08. Розпорядження сільського голови з адміністративно – господарських питань

№за/п Назва розпорядження Дата прийняття

розпорядження

 
1 Про внесення змін до кошторисних призначень спеціального фонду 24.10.2019 № 105-аг  
2. Про внесення   змін до помісячного розпису доходів загального фонду та видатків спеціального фонду 30.10.2019 № 106-аг  
3. Про направлення автомобіля 04.11.2019 № 107-аг  
4. Про відповідальність за належний стан. Експлуатацію мереж, пристроїв і споруд. Приладів обліку води в Золотоколодязькій сільській раді 04.11.2019 № 108 -аг  
5 Про направлення автомобіля 05.11.2019 № 109-аг  
6. Про перерозподіл   видатків місцевого бюджету 07.11.2019 № 110-аг   24.09.2019 № 83-аг
7. Про направлення автомобіля 11.11.2019    № 111- аг  
8 Про направлення автомобіля 13.11.2019    № 112- аг  
9. Про внесення змін до паспортів бюджетних програм 13.11.2019 № 113-аг  
10. Про створення комісії з обстеження земельної ділянки 18.11.2019 № 114 - аг  
11.. Про внесення змін до кошторисних призначень спеціального фонду 19.11.2019 № 115-аг  
         

01-06 Розпорядження сільського голови з кадрових питань( відпустки,відрядження)

№за/п Назва розпорядження Дата прийняття

розпорядження

1. Про надання   відпустки (   Голубенко Г.О..) 04.11.2019 35- вп
2. Про   відкликання з відпустки 04.11.2019 36-вп
3 Про надання   відпустки (   Кузнецова Ю.В..) 05.11.2019 37- вп
4. Про надання   відпустки (   Лазебник А.Л.) 06.11.2019 38- вп
5. Про надання   відпустки (   Гнатик О.П.) 07.11.2019 39- вп
6. Про надання   відпустки (   Сидоренко Т.Б.) 07.11.2019 40- вп
7. Про надання   відпустки (   Анасейчук Г.В.) 14.11.2019 41- вп
8. Про надання   відпустки (   Гріх О.О.) 20.11.2019 42- вп
     9. Про надання   відпустки (   Анасейчук Г.В.) 20.11.2019 43- вп
   10.      
       

Секретар ради                                                                                       Г.О.Голубенко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ

 

                                  

 

 

                                                  У К Р А Ї Н А                  

                           ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради   затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47-, та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви Волосюк Валентині Сергіїівні , сільська рада

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр. Волосюк Валентині Сергіїівні із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради , на лікування,

в сумі 2,0 тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) та комісію з питань  депутатської діяльності, законності та правопорядку ( Денисова Н.В.)

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ

 

                                  

                                                   У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ                                                                                                                                                                                                    РАДИ

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради   затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47-, та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви Білявської Ольги Павлівни, сільська рада

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр. Білявської Ользі Павлівні із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради , на лікування,

в сумі 2,0 тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) .) та комісію з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку ( Денисова Н.В.)

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                       

                                                                                                                                      ПРОЕКТ

 

                                  

                                                   У К Р А Ї Н А                  

                          ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                      СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ                                                                                                                                                                                                                    РАДИ

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради   затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47-, та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви Коротач Віктору Івановичу , сільська рада

ВИРІШИЛА : 

         1. Виділити гр.. Коротач Віктору Івановичу із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради, на лікування,

в сумі 2,0 тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) .) та комісію з питань  депутатської діяльності, законності та правопорядку ( Денисова Н.В.)

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ

 

                                  

                                                  

                                               У К Р А Ї Н А                  

                            ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                      СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ                                                                                                                                                                                                                        РАДИ

                 №

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради   затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47-, та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви Ковди Миколи Івановичу, сільська рада

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Виділити гр. Ковді Миколі Івановичу із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради, на лікування,

в сумі 2,0 тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) .) та комісію з питань  депутатської діяльності, законності та правопорядку ( Денисова Н.В.)

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ

 

                                  

                                                  

                                               У К Р А Ї Н А                  

                            ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                    СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ                                                                                                                                                                                                                                РАДИ

                 №

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради   затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47-, та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви Васильєва Максима Анатолійовича , сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Виділити гр. Васильєву   Максиму Анатолійовичу із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради,   на лікування,

в сумі 2,0 тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) .) та комісію з питань  депутатської діяльності, законності та правопорядку ( Денисова Н.В.)

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                                      ПРОЕКТ

 

                                  

                                                  

                                               У К Р А Ї Н А                  

                            ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                     СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ                                                                                                                                                                                                                              РАДИ

                 №

с. Золотий Колодязь

 Про виділення матеріальної допомоги

депутатами сільської ради

         Керуючись  Положенням про порядок та умови надання громадянам разової допомоги  депутатами сільської ради   затвердженого рішенням сільської ради від 16.08.2019 року № VІІ /47-, та  ст. 91 Бюджетного Кодексу України , ст. ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту населення сільської ради ,враховуючи висновки і рекомендації     постійної   комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін, сільська рада,  на підставі заяви Голубенко Світлані Дмитрівні, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

         1. Виділити гр. Голубенко Світлані Дмитрівні із сільського бюджету  матеріальну допомогу депутата сільської ради,   на лікування,

в сумі 2,0 тис.грн.

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики,бюджету , фінансів та цін (Гнатик О.П.) .) та комісію з питань  депутатської діяльності, законності та правопорядку ( Денисова Н.В.)

Сільський голова                                                                  Т.Б.Сидоренко

                                                                                                        ПРОЕКТ                                                                        

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

 

         Керуючись ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», п. 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву Вадовського Миколи Юрійовича від 12.11.2019 р. № 54, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Вадовському Миколі Юровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,6000 га ріллі, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради в межах населеного пункту с. Петрівка.

2. Громадянину Вадовському Миколі Юрійовичу забезпечити:

2.1. Розробку та погодження у встановленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у пункті 1 цього рішення земельної ділянки.

2.2. Подання погодженого проекту землеустрою до сільської ради для подальшого розгляду у встановленому законодавством порядку.

3. У разі невиконання вимог пункту 2 цього рішення, вважати його таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.).

Сільський голова                                                                                Т.Б. Сидоренко

                                                                                                                 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Денисова Максима Сергійовича щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

заяву Денисова Максима Сергійовича від 18.11.2019р. № 60, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Денисову Максиму Сергійовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України. Згідно рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019р. №VII /47-31 на зазначену земельну ділянкунаданий дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду ПрАТ «ВЕСКО».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                                      Т.Б. Сидоренко

                                                                                                                 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Зубченко Марії Григорівни   щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

заяву Зубченко Марії Григорівни від 18.11.2019р. № 58, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Зубченко Марії Григорівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України. Згідно рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019р. №VII / 47-31 на зазначену земельну ділянкунаданий дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду ПрАТ «ВЕСКО».

.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                                      Т.Б. Сидоренко

                                                                                                                

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Зубченко Світлани Адамівни   щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
 

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

заяву Зубченко Світлани Адамівни від 18.11.2019р. № 59, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Зубченко Світлані Адамівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України.. Згідно рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019р. №VII / 47-31 на зазначену земельну ділянкунаданий дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду ПрАТ «ВЕСКО».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова         

                                                                                                                 ПРОЕКТ                                                                              

 

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р. VII/

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

 

         Керуючись ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв) . ст..12, 122. Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву Клименко Тетяни Володимирівни від 30.10.2019р, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Клименко Тетяні Володимирівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) орієнтовною площею 0,25 га .для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд за адресою с.Золотий Колодязь вул. Миру буд № 23. Добропільського р-ну , Донецької обл.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О .А.)

.

Сільський голова                                                                               Т.Б. Сидоренко

 

 

                           

                                                                                                                                                                     

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

26.09.2019 р. VII/48-1

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

 

         Керуючись ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв) . ст..12, 122. Земельного Кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву Ляментовського Володимира Петровича від 18.11.2019р, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Ляментовському Володимиру Петровичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) орієнтовною площею 5,2000 га .для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з земель колишнього КСП « Кучерів Яр» на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О .А.)

.

Сільський голова                                                                              Т.Б. Сидоренко

                                                                                                               

  ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Михайлишиної Валентини Григорівни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища,

заяву Михайлишиної Валентини Григорівни від 18.11.2019р. № 61, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Михайлишиній Валентині Григорівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України. Згідно рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019р. №VII /47-31 на зазначену земельну ділянкунаданий дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду ПрАТ «ВЕСКО».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                                      Т.Б. Сидоренко

                                                                                                               

  ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Михайлишиної Світлани Миронівни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища,

заяву Михайлишиної Світлани Миронівни від 18.11.2019р. № 56, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Михайлишиній Світлані Миронівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України. Згідно з заявою Михайлишиної Світлани Миронівни зазначену земельну ділянкупланувалося використовувати для ведення особистого селянського господарства, що суперечить цільову призначенню дана земельна ділянка віднесена до земель для товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                                      Т.Б. Сидоренко

                                                                                                                

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Моргун Олександра Олексійовича щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища,

заяву Моргун Олександра Олексійовича від 18.11.2019р. № 57, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Моргун Олександру Олексійовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України. Згідно з заявою Моргун Олександра Олексійовича зазначену земельну ділянкупланувалося використовувати як ріллю, що суперечить цільову призначенню дана земельна ділянка віднесена до земель промисловості та перебуває в оренді ПрАТ «ВЕСКО»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища(ПоходенкоО.А.)

Сільський голова                                                      

                                                                                                                 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Савчин Таїсії Іванівни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

заяву Савчин Таїсії Іванівни від 18.11.2019р. № 62. Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Савчин Таїсії Іванівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України. Згідно з заявою Савчин Таїсії Іванівни зазначену земельну ділянкупланувалося використовувати для ведення особистого селянського господарства, що суперечить цільову призначенню дана земельна ділянка віднесена до земель для товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                       

                                                                                                                

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Цикаленко Ірини Юр’ївни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

заяву Цикаленко Ірини Юрївни від 15.11.2019р. № 55, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Цикаленко Ірині Юрївні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України. Згідно з заявою Цикаленко Ірина Юр’ївна зазначену земельну ділянкупланувалося використовувати як ріллю, що суперечить цільову призначенню дана земельна ділянка віднесена до земель промисловості та перебуває в оренді ПрАТ «ВЕСКО»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища(ПоходенкоО.А.)

Сільський г

                                                                                                             

    ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Михайлишиної Світлани Миронівни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

заяву Чорній Марії Іванівни від 18.11.2019р. № 64, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Чорній Марії Іванівні у надані дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України. Згідно з заявою Чорній Марії Іванівни зазначену земельну ділянкупланувалося використовувати для ведення особистого селянського господарства, що суперечить цільову призначенню дана земельна ділянка віднесена до земель для товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища(Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                                     Т.Б. Сидоренко

 

                                                                                                               

  ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2019 р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про розгляд заяви Чорній Олександра Степановича щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    

         Керуючись ст. 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

заяву Чорній Олександра Степановича від 18.11.2019р. № 63, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Чорній Олександру Степановичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на підставі п. 7 ст. 118 Земельного Кодексу України. Згідно рішення сесії Золотоколодязької сільської ради від 16.08.2019р. №VII /47-31 на зазначену земельну ділянкунаданий дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду ПрАТ «ВЕСКО».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                                      Т.Б. Сидоренко