ПРОЕКТ

                                                        

                                                        УКРАЇНА

                                     ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                              РІШЕННЯ
                                                     
СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________________
с. Золотий Колодязь

Про затвердження Програми
соціально – економічного розвитку
Золотоколодязької сільської
ради на 2020

           Керуючись ст..26.42 Закону України, Закону України « Про державне прогнозування і розроблення програм соціального і економічного розвитку України» від 23.03.2000 р № 1602 –ІІІ , постановою КМУ від 26 квітня 2003 року № 621 « Про розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» , відповідно до рекомендації   постійної комісії сільської ради з   питань економічної політики, бюджету. фінансів та цін ,заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про Програму соціального і економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2020 рік, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму соціального і економічного розвитку Золотоколодязької сільської ради на 2020 рік.
 2. Керівникам підприємств і установ, організацій, виконавчому комітету сільскої ради , депутатам сільської ради вважати головним напрямком - виконання  завдань програми соціально- економічного розвитку сільської ради на 2020 рік
 3. Інформувати депутатів сільської ради про хід виконання Програми щоквартально протягом 2020 року.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

Сільський голова                                                                            Т.Б.Сидоренко

                                                                                                          

 

ПРОЕКТ                                                                                                

УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

р. № VII/

c. Золотий Колодязь

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

 

         Керуючись ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», п. 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву Гнатик Олени Сергіївни від 19.12.2019 р. № 67, Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Гнатик Олені Сергіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,6000 га ріллі, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради в межах населеного пункту с. Марївка.

2. Громадянці Гнатик Олені Сергіївні забезпечити:

2.1. Розробку та погодження у встановленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у пункті 1 цього рішення земельної ділянки.

2.2. Подання погодженого проекту землеустрою до сільської ради для подальшого розгляду у встановленому законодавством порядку.

3. У разі невиконання вимог пункту 2 цього рішення, вважати його таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.).

Сільський голова                                                                                  Т.Б. Сидоренко

                                                                                                              

 

ПРОЕКТ    

   УКРАЇНА

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           РІШЕННЯ

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

.2019 р. № VII/

с. Золотий Колодязь

Про затвердження документації

із землеустрою та надання земельних

ділянок в оренду ПРАТ «ВЕСКО»

                            

Розглянувши клопотання ПРАТ «ВЕСКО» та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВЕСКО» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Грузька-1 Андріївського родовища вогнетривких глин) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради Добропільського району на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів, керуючись статтями 12, 20, 93, 122, 123, 124134, 186 Земельного кодексу України, статтями 271, 288 Податковогокодексу України, законами України «Про землеустрій», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державноїта комунальної власності», «Про Державний земельний кадастр», «Прооренду землі», «Про охорону земель», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхобтяжень», Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВЕСКО» із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради Добропільського району для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Грузька-1 Андріївського родовища вогнетривких глин) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів.

2. Передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВЕСКО» в оренду земельну ділянку кадастровий номер 1422083300:03:000:0252, площею 5,6999 га із зміною цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (під розширення кар’єру ділянки Грузька-1

Андріївського родовища вогнетривких глин) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади Золотоколодязької сільської ради Добропільського району (рілля) на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів в довгострокову оренду на термін дії спеціального дозволу на користування надрами строком до 30.05.2033.

3. Віднести земельну ділянку кадастровий номер 1422083300:03:000:0252земель сільськогосподарського призначення до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

4. Внести зміни про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

5. Встановити орендну плату ПРАТ «ВЕСКО»за земельну ділянку у грошовій формі у розмірі 10 (десять) відсотків від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

6. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВЕСКО»:

6.1. Відшкодовувати втрати сільськогосподарського виробництва спричинені вилученням сільськогосподарських угідь та використання їх для потреб не пов'язаних з сільськогосподарським виробництвом відповідно до чинного законодавства.

6.2. Отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок в установленому законодавством порядку.

6.3. Перед початком будівництва з земельних ділянок, що відводяться, зняти верхній родючий шар ґрунту і використати його відповідно до розробленої проектної документації.

6.4. Дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України та статті 25 Закону України «Про оренду землі» та природоохоронного господарства.

6.5. Після закінчення строку оренди земельні ділянки повернути в стані, придатному для подальшого використання відповідно до розробленої проектної документації.

7. Право оренди земельних ділянок виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

8. Уповноважити сільського голову Сидоренко Тетяну Борисівну від імені сільської ради підписати договори оренди земельних ділянок.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Походенко О.А.)

Сільський голова                                                                 Т.Б. Сидоренко  

                                                                                                                                            

 

ПРОЕКТ

 

                                  

                                              

                                                  У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

             ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_____________________                                                                                                                                                            

с. Золотий Колодязь

Про затвердження розпоряджень сільського голови,
прийнятих у міжсесійний період.

Керуючись ст..42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи повноваження, які надані сільському голові та заслухавши інформацію секретаря сільської ради про розпорядження, прийняті сільським головою в міжсесійний період, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження сільського голови, які були прийняті у міжсесійний період з 16.12.2019 по 21.12.2019 (перелік додається).

Сільський голова                                                                   Т. Б.Сидоренко  

Додаток

до рішення сільської ради

від   21.12.2019 року

VІІ / 52 -_____

ПЕРЕЛІК

розпоряджень сільського голови, прийнятих між   п’ятдесят першою та п’ятдесят другою   сесіями сьомого скликання Золотоколодязької сільської ради

      Розпорядження сільського голови з основної діяльності:

п/п Назва розпорядження Дата прийняття

розпорядження

1. Про скликання позачергової сесії 18.12.2019 № 30

                                                

01-08. Розпорядження сільського голови з адміністративно – господарських питань

№за/п Назва розпорядження Дата прийняття

розпорядження

1 Про внесення змін до кошторисних призначень спеціального фонду 16.12.2019 № 125-аг
2. Про   перерозподіл видатків 16.12.2019 № 126-аг

                                                                                                

 

ПРОЕКТ

                                                

                                                            У К Р А Ї Н А

                                  ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   ДОБРОПІЛЬСЬКОГОРАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                               РІШЕННЯ
 
                                                      сесії  сільської  ради


с. Золотий Колодязь

Про затвердження структури та штатної
чисельності

дошкільного навчального закладу
№ 8» Зірочка» Золотоколодязької сільської ради.

Відповідно до п. 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 року № 268 із змінами та доповненнями , враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити структуру та штатну чисельність дошкільного навчального закладу №8 « Зірочка» Золотоколодязької сільської ради у кількості 19,55   штатних посад (додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін. ( Гнатик О.П.)

Сільський голова                                                                       Т.Б.Сидоренко

                                                                                       Додаток

                                                                                               Затверджено:

                                                                    Рішення сесії VІІ скликання
                                                                   №
VІІ/

                                                                       ___________Т.Б.Сидоренко

СТРУКТУРА

та штатна чисельність   ДНЗ « Зірочка» Золотоколодязької сільської ради

№ п\п Посада Кількість штатних одиниць
1 Завідуючий 1,0
2 Вихователь                                                           3,1
3 Помічник вихователя                                                         2,45
4 Практичний психолог 0.5
5 Музичний керівник 0,5
6 Медична сестра 0,5
7. Завідуюча господарством 0,5
8 Машиніст з прання білизни 0,5
9 Водій 1,0
10 Підсобний робітник 0.5
11 Кастелянша 0,25
12 Сторож 2,0
13 Робітник з комплексного обслуговування   приміщень 0,5
14 Прибиральниця службових приміщень 0,5
     15 Кухар 1,5
     16 Кочегар 4,0
     
  Всього                                                       19,55

                                                                                                                

 

   ПРОЕКТ

                                                 

                                                 У К Р А Ї Н А

                                 ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      ДОБРО ПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     РІШЕННЯ

                                                         сесії сільської ради

с. Золотий Колодязь

Про затвердження структури та штатної

чисельності

Золотоколодязького сільського Будинку

Культури Золотоколодязької сільської ради.

Відповідно до п. 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 року № 268 із змінами та доповненнями , враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити структуру та штатну чисельність Золотоколодязького сільського Будинку Культури  Золотоколодязької сільської ради у кількості 3,0 ( три) штатних одиниці.(додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін. ( Гнатик О.П.)

Сільський голова                                                                       Т.Б.Сидоренко

                                                        

 

Додаток

                                                                                              Затверджено:

                                                                   Рішення сесії VІІ скликання
                                                                   №
VІІ/

                                                                           ______________Т.Б.Сидоренко

Структура та чисельність

Золотоколодязького сільського будинку культури н6а 2020 рік

№ п\п Посада Кількість штатних одиниць
1 Директор Золотоколодязького будинку культури 1,0
2 Культорганізатор 1,0
3 Тех. працівник 1.0
 

Всього

3.0

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

                                                        

                                                        УКРАЇНА

                                     ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                                    
                                                                   

                                                            

 

  РІШЕННЯ
                                              СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


с. Золотий Колодязь

Про затвердження штатних розписів в
Золотоколодязькій сільській раді на 2020 рік.

            Керуючись п.75. ст.. 26 ,42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з Постановою КМУ від 09.03.2006 р. №268»Про упорядкування умов оплати праці робітникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів і інших органів». Ст.. 21 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити Штатний розпис апарату управління Золотоколодязької сільської ради у кількості 10,5 штатних одиниць на 2020 рік.(додається).
 2. Затвердити штатний розпис ДНЗ № 8 я/с»Зірочка» у кількості – 19,55штатних одиниць на 2020 рік.(додається)
 3. Затвердити штатний розпис СБК с. Золотий Колодязь на 2020 рік у кількості 3 штатних одиниць.(додається)
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін ( Гнатик О.П.)

Сільський голова                                                                                     Т.Б.Сидоренко  

                                                                                                                                                 

 

  ПРОЕКТ

                                                          

                                                        УКРАЇНА

                                     ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                   РІШЕННЯ
                                                          
СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


с. Золотий Колодязь

Про призначення відповідальної
особи за випуск транспортного засобу

         Згідно Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» у зв’язку з наявністю транспортних засобів на балансі сільської ради:

1.Призначити відповідальною особою за випуск транспортних засобів з гаражу, а також за безпеку руху сільського голову СИДОРЕНКО Т.Б.

Сільський голова                                                               Т.Б.Сидоренко

                                                                              

                                                                                                                                                           

 

 Проект

                                                        УКРАЇНА

                                      ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                          

                                                             РІШЕННЯ
                                                       СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


с. Золотий Колодязь

Про затвердження автомобільного транспорту
та лімітів витрачання ГММ,
та енергоносіїв на утримання
закладів   сільської ради на 2020 рік

            Керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради щодо затвердження автомобільного транспорту в сільській раді та лімітів витрачання ГММ на його утримання, лімітів споживання енергоносіїв в сільській раді, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити кількість 2( дві) одиниці автомобільного транспорту на утриманні сільської ради . в тому числі:

-         по сільській раді 1(одна ) одиниця автотранспорту ВАЗ 2107;

-         по дитячому садку « Зірочка» 1 ( одна) одиниця автотранспорту: «Газель» ГАЗ -322213-420

 1. Затвердити ліміт по витратам ГММ на утримання автомобільного транспорту:

-         по сільській раді- 360 л. на місяць;

-         по ДНЗ №8»Зірочка» - 320 л. на місяць;

 1. Затвердити ліміти споживання електроенергії по закладах сільської ради:

-         по сільській раді 47800 квт/год. на рік;

-         по ДНЗ №8 «Зірочка» - 10350 квт/год. на рік;

-         по СБК с. Золотий Колодязь – 38900квт/год. на рік;

-         вуличне освітлення – 73500 квт./год на рік;(Відомості про обсяги очікуваного споживання додаються);

 1. Затвердити ліміти споживання води питної по закладах сільської ради:

-          по сільській раді - 60м3 на рік;

-          по ДНЗ №8 «Зірочка» - 420 м3 на рік

-          сБК с. Золотий Колодязь -84,0м3 на рік

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету , фінансів та цін ( Гнатик О.П.).

Сільський голова                                                                     Т.Б.Сидоренко.

З рішенням ознайомлені: Головний бухгалтер                                 Гріх О.О.

                                 директор сБК                                           Борисюк В.О.

                                 директор ЗДО «Зірочка»                         Пархоменко О.В.

                                                                                                                      

 

ПРОЕКТ

                                                                                                                                    

                                                            

                                                        УКРАЇНА

                                     ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
      

                                                             РІШЕННЯ
                                                СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________2018р. №
с. Золотий Колодязь

Про план роботи Золотоколодязької
сільської ради на І-ше півріччя 2020р.

                 Згідно п. 7 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , ст..6 розділу 2 Регламенту роботи сільської ради, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА :

   1.План роботи сільської ради на І-е півріччя 2019 року затвердити ( додається).

   2.Координацію роботи по виконанню плану роботи сільської ради на І-ше півріччя 2020року покласти на постійні комісії та виконавчий комітет сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради ( Денисова Н.В., Походенко О.А., Тугай Ю.В.,Голубенко А.О.)

Сільський голова                                                           Т.Б.Сидоренко

                                                                                                                            

 

   ПРОЕКТ  

                                                              

                                                        УКРАЇНА

                                     ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                           ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                 РІШЕННЯ
                                                    
 СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
с. Золотий Колодязь

Про умови оплатипраці
сільського голови на 2020рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями ,п. 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями сільської ради, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:

1.Оплату праці сільського голови у 2020 році проводити згідно з постановою КМУ від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» із внесеними змінами і доповненнями .

2. Проводити преміювання сільського голови:
- щомісячно, у розмірі 150 % від посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислугу років;
- до професійного свята Дня місцевого самоврядування в розмірі 100 % посадового   окладу ;

3.Надбавку сільському голові за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи виплачувати згідно чинного законодавства у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років

4.При наданні відпустки виплачувати сільському голові матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячного заробітку.

5..Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії  сільської ради з питань економічної політики , бюджету, фінансів та цін Гнатик О.П. та постійну комісію з питань депутатської діяльності , законності та правопорядку Денисову Н.В.

Сільський голова                                                                     Т.Б.Сидоренко

                                                                                                

 

ПРОЕКТ

                                                                                                          

 

                                  

                                              

                                                                        У К Р А Ї Н А                  

ЗОЛОТОКОЛОДЯЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                     ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

                                                   СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

с. Золотий Колодязь

                                                                                                                                                        

Про надання   цільової адресної

грошової допомоги

         Згідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сільської ради № VІІ/ 46- 15 від 24.06.2019 року « Про Програму підтримканароджуваності на 2019 рік» ,враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань економічного розвитку, молодіжної політики, сімї та спорту , постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін сільської ради,   на підставі заяви Яровенко Юлії Олександрівни , Золотоколодязька сільська рада

ВИРІШИЛА

 1. Виділити кошти Дрель Світлані Сергіївні для надання цільової адресної допомоги при народженні дитини в розмірі 5,0тис.грн.
 1. Бухгалтерії сільської ради (Гріх О.О.) провести необхідні розрахунки .
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань економічної політики, бюджету, фінансів та цін сільської ради ( Гнатик О.П.) та комісію з питань економічного розвитку, молодіжної політики, сімї та спорту ( Тугай Ю.В.)

Сільський голова                                                          Т.Б.Сидоренко