До уваги жителів Добропільського району!

Доводимо до вашого відома, що28 серпня 2018 року набрав чинність наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 158 «Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт”.

Будівельна амністія поширюється на об’єкти незначного класу наслідків:

-         індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів, збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року;

-         будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, збудовані до 12 березня 2011 року.

Для прийняття в експлуатацію об’єктів необхідно подати заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги» до Донецької державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) за адресою: м. Краматорськ.

Заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта підписують також співвласники земельної ділянки та /або зазначеного об’єкта ( у разі їх наявності)

До заяви додаються:

- один примірник заповненої декларації (форму бланка декларації можливо взяти на офіційному сайті ДАБІ в розділі бланки документів або в сільській раді);

- звіт про проведення технічного обстеження;

- засвідчені в установленому порядку копії:

а) документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об’єкт;

б) тенічного паспорта (з відміткою про проведення технічного обстеження).При цьому, технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження.

Штрафні санкції за самовільне будівництво та експлуатацію таких об’єктів до власників/користувачів земельних ділянок не застосовуватимуться.

Додаток 3
до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт
(пункт 1 розділу III)

ЗАРЕЄСТРОВАНО

___________________________________________________

(найменування органу, який проводив реєстрацію)

____ ____________ 20___ року   № _______

______________   ____________________________________

                                                                     (підпис)       (прізвище та ініціали посадової особи)               

М.П.

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об’єкта до експлуатації

______________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта)

_____________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА

Найменування / прізвище, ім’я, по батькові замовника, місцезнаходження / місце проживання, номер телефону

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ

Найменування об’єкта та його місцезнаходження

_______________________________________________

Початок будівництва _______________________________________________
Закінчення будівництва _______________________________________________
Загальна площа будівлі
(кв.м)

_______________________________________________

Поверховість _______________________________________________
Матеріали стін _______________________________________________

Площа господарських

(присадибних) будівель

і споруд (кв.м)

_______________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Кількість кімнат Загальна площа (кв. м) Житлова площа (кв. м)
     
Перелік
інженерного обладнання:
водопровід, гаряче водопостачання, каналізація, сміттєпровід, опалення (центральне, пічне, від індивідуальних установок) (підкреслити потрібне)

Площа вбудованих або прибудованих приміщень (кв.м) _______________

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

___________________________________

(назва нежитлового приміщення)

       _________________________________________

(функціональне призначення нежитлового приміщення)

Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється для будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів діяльності)

___________________________

(назва показника)

___________________________

(одиниця виміру)

_______________________

(кількість)

__________________________

(назва показника)

______________________

(одиниця виміру)

___________________________

(кількість)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ’ЄКТА

__________________________

(ким виданий)

___________________________

(дата видачі)

__________________________

(номер)

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

(за необхідності)

_____________________

(ким виданий)

___________________________

(дата складання)

________________________________

(інформація про можливість надійної та безпечної експлуатації об’єкта)

ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

(за необхідності)

_____________________

(ким проставлено)

_______________________

(дата проставлення)

________________________________

(інформація про можливість надійної та безпечної експлуатації об’єкта)

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТА
ВИМОГАМ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, ОТРИМАНА ВИКОНАВЦЕМ
ВІД МІСЦЕВОГО ОРГАНУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

_______________________________________________________________________________________
(найменування місцевого органу містобудування та архітектури,

______________________________________________________________________________________
дата та реєстраційний номер документа (лист, довідка тощо))

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Місце розташування

_______________________________________________

_______________________________________________

Площа земельної ділянки
(кв.м)

_______________________________________________

Кадастровий номер _______________________________________________
Цільове призначення _______________________________________________
Документ, що посвідчує право власності
(користування)
земельною ділянкою Форма власності
або користування

Назва ________________________________________

Дата «____» ____________     року, № _________

Орган, який видав документ _______________

_______________________________________________

_______________________________________________

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТ
ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

я, ____________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання даних не в повному обсязі та недостовірних даних у декларації про готовність об’єкта до експлуатації встановлено відповідальність згідно із чинним законодавством.

_______________________

(посада)

___________

(дата)

___________

(підпис)

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Примітка.Кожну сторінку підписує керівник замовника або замовник.