(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

20188151495

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

Ціль планованої діяльності – будівництво технологічної автодороги №1 за межами населених пунктів, що забезпечує перевезення глин від кар’єрів Андріївського родовища до складу готової продукції з подальшим транспортуванням залізничним транспортом споживачам.

Впровадження планованої діяльності потребує зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для будівництва технологічної автодороги для транспортування глин Андріївського родовища), виконання заходів з рекультивації земель.

Проектом передбачається будівництво технологічної автодороги №1 для транспортування глин ПАТ «ВЕСКО» від км 0+000 до км 2+880 у Добропільському районі Донецької області.Загальна будівельна довжина ділянки технологічної дороги №1 – 2,8 км. Будівництво передбачено у дві черги.

Черга 1. Ділянка технологічної дороги від км1+180 до км2+880. Будівельна довжина ділянки дороги 1694,33м. Термін будівництва 4 місяці.

Черга 2. Ділянка технологічної дороги від км0+000 до км1+180. Будівельна довжина ділянки дороги 1073,15м. Термін будівництва 6 місяців.

_________________________________________________________________________________________________________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

  1. Суб’єкт господарювання

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» (ПАТ «ВЕСКО»)

Код згідно ЄДРПОУ 00282049.

Генеральний директор – Цимарман Євгеній Віталійович.

Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька область м. Дружківка,                 вул. Індустріальна, буд. 2.

Поштова адреса: 84205, Донецька область м. Дружківка,   вул. Індустріальна, буд. 2.

Контактний номер телефону: 38(050)-3261762.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.:(044) 206-20-89, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

_________________________________________________________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

  1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

-     висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України.

__________________________________________________________________________________________________________________ (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

нормативний документ, що передбачає його видачу)

  1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

13.11.2018 року у період з 10.00 до 12.00 години у актовому-залі приміщення Золотоколодязька сільської радиза адресою: с. Золотий Колодязь, вул. Мира 28А

__________________________________________________________________________________________________________________ (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

проведення не передбачено

__________________________________________________________________________________________________________________ (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

  1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність; договори оренди земельних ділянок; карти місця розташування планованої діяльності, фонові концентрації забруднюючих речовин; довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин; розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу; вихідні дані та результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери; експертна оцінка з питань екології, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення за проектом «Будівництво технологічної дороги №1 для транспортування глин ПАТ «ВЕСКО»; розділ «ОВНС» робочого проекту «Будівництво технологічної дороги №1 для транспортування глин ПАТ «ВЕСКО».

  1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

у період з 20.10.2018 р.:

85018, Україна, Донецька обл., с. Золотий колодязь, вул. Миру, 28А; тел.: (277) 97-2-84; Золотоколодязька сільська рада Добропільського району Донецької області.

84205, Донецька область м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2;

провідний інженер ОНС ПАТ «Веско» - Фареник Вікторія Феліксівна; тел.: +38(050)-3261762.

__________________________________________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)